Nghiên cứu về các loài Culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên
Tin tức
Nghiên cứu về các loài Culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên

Ở Việt Nam hiện ghi nhận được 2 loài Culi lớn (Nycticebus bengalensis) và Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus) có phân bố trong tự nhiên. Culi là nhóm động vật được bảo vệ bởi pháp luật, hơn thế cả hai loài này có quần thể suy giảm và sự tồn tại...

Một số ghi nhận mới về quần thể và hoạt động của Vượn đen má trắng ở khu bảo tồn Xuân Liên
Tin tức
Một số ghi nhận mới về quần thể và hoạt động của Vượn đen má trắng ở khu bảo tồn Xuân Liên

Chương trình bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở hai khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt của tỉnh Nghệ...

Hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
Tin tức
Hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ tổ chức hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá 10 năm lần thứ 2 của Cần Giờ....