Thúc đẩy hợp tác nhằm bảo tồn hiệu quả loài Vượn đen má trắng và các loài nguy cấp ở vùng cảnh quan Xuân Liên – Pù Hoạt
Tin tức
Thúc đẩy hợp tác nhằm bảo tồn hiệu quả loài Vượn đen má trắng và các loài nguy cấp ở vùng cảnh quan Xuân Liên – Pù Hoạt

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD)  phối hợp với hai khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Pù Hoạt tổ chức cuộc họp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng...

Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách
Tin tức
Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách

Việt Nam có gần 10,3 triệu hecta rừng tự nhiên trên tổng số 14,6 triệu hecta rừng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2019). Nhìn theo tiêu chí diện tích và độ che phủ, dường như Việt Nam đã gần hồi phục được rừng về thời điểm 1943...

Cần bảo tồn khẩn cấp loài Voọc mông trắng tại Hà Nam
Tin tức
Cần bảo tồn khẩn cấp loài Voọc mông trắng tại Hà Nam

Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu, chỉ phân bố tự nhiên ở Việt Nam. Đây cũng là loài nằm trong danh sách các loài bị đe dọa cực kỳ nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. (more…)