preloader

Trung tâm Bảo tồn
Thiên nhiên và Phát triển

Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển,
Kết nối giữa con người và thiên nhiên!

ĐỌC THÊM
Quản trị Rừng và Tài nguyên

Vì một thế giới xanh

ĐỌC THÊM
Quản trị các Khu bảo vệ

Một thế giới xanh, an toàn cho con người và muôn loài

ĐỌC THÊM
Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Không có loài nào sẽ bị biến mất

ĐỌC THÊM
Du lịch và Trải nghiệm

Lắng nghe thiên nhiên, tôn trọng văn hoá, kết nối con người

Tham gia ngay
Phát triển cộng đồng

Sinh kế bền vững, thịnh vượng cho các cộng đồng

ĐỌC THÊM
Truyền thông và Giáo dục

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

ĐỌC THÊM
Hợp tác và Hoạt động Dịch vụ ĐỌC THÊM Chia sẻ và Đóng góp

Chung tay thực hiện Trách nhiệm Xã hội và Môi trường!

Tham gia ngay
Culi
PlayPlay
Bảo tồn Cu li ở Xuân Liên
Slide
PlayPlay
Phóng sự trồng rừng tại Xuân Liên
previous arrow
next arrow

Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa con người và thiên nhiên!

Hoạt động

Chúng tôi tập trung thực hiện

Đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa con người với thiên nhiên. Bảo vệ và duy trì các giá trị của thiên nhiên, đa dạng sinh học. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm cho các bên. 

Tin tức

Các hoạt động mới nhất

HỘI THẢO RÀ SOÁT TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CÁC LOÀI THÚ TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM
16Th1

HỘI THẢO RÀ SOÁT TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CÁC LOÀI THÚ TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM

Ngày 9 – 10 tháng 1 năm 2023, tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR) tổ chức cuộc họp kỹ thuật rà soát thông tin về các loài…

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2030
06Th1

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án du lịch tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2022-2030 đặt ra mục tiêu để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động…

Hoàn thiện thể chế, chính sách: Động lực để những loại hình du lịch mới phát triển
05Th1

Hoàn thiện thể chế, chính sách: Động lực để những loại hình du lịch mới phát triển

Được xác định là những loại hình du lịch chính sau đại dịch, du lịch sinh thái nói riêng, các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, dựa vào thiên nhiên nói chung vẫn hầu như chưa thể khai phá hết tiềm năng. Trong các yếu tố tác động, nguyên nhân được kể đến…

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.