Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên  nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
Tin tức
Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) là loài linh trưởng được xếp vào nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019, được phân hạng là Nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Cực...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG
Tin tức
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức bảo tồn của Việt Nam. CCD hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững. Trung tâm hoạt động chính trong các...

Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam
Tin tức
Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam

Chương trình giám sát và bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt (bao...