PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH
Tin tức
PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH

Du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế tạo nguồn thu chính của nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch không chỉ tạo việc làm và thu nhập mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho phát triển chuỗi dịch vụ và tiêu thụ...

Trồng rừng Xuân Liên hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021!
Tin tức
Trồng rừng Xuân Liên hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021!

Ngày môi trường thế giới năm nay, năm 2021, có chủ đề “Định hình, tái tạo, phục hồi hệ sinh thái” nhằm hàn gắn những tổn thương của các hệ sinh thái, trong đó có hệ sinh thái rừng. (more…)

Nghiên cứu và bảo tồn các loài culi tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên
Tin tức
Nghiên cứu và bảo tồn các loài culi tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên

Culi là nhóm linh trưởng đặc biệt, chuyên hoạt động về đêm (trái ngược với nhiều loài khác trong bộ Linh trưởng) nên nghiên cứu về chúng thường khó và cần nhiều thời gian hơn, do đó chưa có nhiều nghiên cứu về nhóm linh trưởng này. Cũng vì thiếu...