Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam
Tin tức
Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam

Chương trình giám sát và bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt (bao...

Họp thôn tuyên truyền về bảo tồn loài Vượn đen má trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
Tin tức
Họp thôn tuyên truyền về bảo tồn loài Vượn đen má trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) là loài linh trưởng được xếp vào nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm Nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam và nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ của IUCN vì số lượng quần thể...

Nghiên cứu về phân bố và khả năng tái sinh tự nhiên của các loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) ở tỉnh Kon Tum và Bình Phước
Tin tức
Nghiên cứu về phân bố và khả năng tái sinh tự nhiên của các loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) ở tỉnh Kon Tum và Bình Phước

Các loài thuộc chi Trắc (Dalbergia) là những loài cây gỗ có giá trị, đã và đang bị khai thác và buôn bán trái phép nhiều nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Dương. Do hoạt động khai thác và buôn bán bất hợp pháp, quần thể gỗ Trắc...