Giới thiệu chung

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam hoạt động độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và các vấn đề phát triển bền vững. Trung tâm được thành lập dựa trên nhóm các nhà nghiên cứu và bảo tồn trẻ có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển và tồn tại hài hòa giữa các vấn đề bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng, giữa con người và sinh quyển ở Việt Nam. Kế thừa các kinh nghiệm và thành quả đó, Trung tâm tiếp tục duy trì các hoạt động nhằm tiến tới trở thành một trong các trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cho các bên về bảo tồn và phát triển.

Trung tâm hoạt động chính trong các lĩnh vực điều tra, giám sát đa dạng sinh học và các loài nguy cấp; quản lý khu bảo tồn và khu sinh quyển; phòng, chống săn bắt, buôn bán các loài hoang dã nguy cấp; giảm thiểu các xung đột giữa con người và động vật hoang dã, giữa phát triển và bảo tồn; quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên bền vững; thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng trong quản lý rừng, tài nguyên và khu bảo tồn. Trung tâm cũng hướng tới việc hài hòa sự hiểu biết và nhu cầu của các bên trong các vấn đề bảo tồn và phát triển, con người với thiên nhiên và sinh quyển nhằm giúp các bên cùng đạt được mục tiêu của mình một cách cao nhất.