preloader

CÁC LOÀI LAN VÀ CÂY THUỐC QUÝ

– Lan hài hê-len (Paphiopedilum helenae Aver.) Cực kỳ nguy cấp (CR)

Giá trị kinh tế: Lan hài hê-len là loài có hoa màu vàng nổi bật, có tính thẩm mĩ cao nên thường bị khai thác để bán làm cảnh.

Các mối đe dọa: Cũng như các loài khác trong nhóm lan hài (Paphiopedilum), hài hê-len đã và đang bị khai thác mạnh tại hầu hết các khu vực phân bố tự nhiên của chúng dẫn đến quần thể suy giảm nhanh chóng. Một số nghiên cứu gần đây ước tính số lượng cá thể trưởng thành của loài đã suy giảm 85-90% trong thập kỷ trước và dự đoán sẽ tiếp tục suy giảm khoảng 80-90% số lượng cá thể còn lại trong 25 năm tiếp theo.

CCD đang làm gì: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tiến hành nghiên cứu, đánh giá tình trạng quần thể và các mối đe dọa đến loài Lan hài hê-len tại huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh (cũ) của tỉnh Cao Bằng.Trung tâm sẽ tiếp tục các hoạt động điều tra bổ sung về quần thể và đặc biệt là tình hình khai thác, buôn bán loài lan hài để đưa ra các đề xuất bảo vệ và phục hồi phù hợp ở các vùng phân bố của chúng. Nghiên cứu và bảo tồn các loài Lan đang bị đe dọa là một phần trong Chương trình bảo tồn các loài thực vật nguy cấp mà Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang thực hiện ở nhiều vùng trong cả nước..

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.