Thúc đẩy hợp tác nhằm bảo tồn hiệu quả loài Vượn đen má trắng và các loài nguy cấp ở vùng cảnh quan Xuân Liên – Pù Hoạt

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD)  phối hợp với hai khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Pù Hoạt tổ chức cuộc họp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học ở vùng cảnh quan bảo tồn Xuân Liên-Pù Hoạt, trong đó tập trung cho bảo tồn vượn và các loài động, thực vật nguy cấp. Xem tiếp “Thúc đẩy hợp tác nhằm bảo tồn hiệu quả loài Vượn đen má trắng và các loài nguy cấp ở vùng cảnh quan Xuân Liên – Pù Hoạt”

Please follow and like us:
Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách

Việt Nam có gần 10,3 triệu hecta rừng tự nhiên trên tổng số 14,6 triệu hecta rừng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2019). Nhìn theo tiêu chí diện tích và độ che phủ, dường như Việt Nam đã gần hồi phục được rừng về thời điểm 1943 – khi chúng ta có số liệu đầu tiên về rừng trên toàn quốc. Mặc dù độ che phủ được phục hồi, nhưng chất lượng rừng đã bị suy giảm, tính đa dạng thấp, chức năng sinh của thái rừng không còn được bảo toàn nguyên vẹn. Xem tiếp “Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách”

Please follow and like us:
Cần bảo tồn khẩn cấp loài Voọc mông trắng tại Hà Nam

Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu, chỉ phân bố tự nhiên ở Việt Nam. Đây cũng là loài nằm trong danh sách các loài bị đe dọa cực kỳ nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Xem tiếp “Cần bảo tồn khẩn cấp loài Voọc mông trắng tại Hà Nam”

Please follow and like us:
Tin vui về bảo tồn Vượn

Vượn là nhóm loài chỉ thị về chất lượng sinh cảnh và rừng tự nhiên được bảo vệ tốt. Ghi nhận về sự gia tăng số lượng đàn và số lượng cá thể Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên là một trong các minh chứng cho nỗ lực quản lý và bảo vệ rừng của cán bộ, nhân viên Khu bảo tồn (KBT) cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức bảo tồn khác và cộng đồng địa phương. Xem tiếp “Tin vui về bảo tồn Vượn”

Please follow and like us:
Nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Việt nam là nơi sinh sống của 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt, trong đó bao gồm 2 loài đặc hữu là Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) và Rùa trung bộ (Mauremys annamensis). Tuy nhiên, tình trạng săn bắt trái phép và mất môi trường sống đang làm sụt giảm số lượng của các loài rùa ngoài tự nhiên. Trong đó có 04 loài nằm trong 25 loài Rùa cạn và nước ngọt có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thể giới (Các loài rùa đang bị đe dọa: Tốp 25+ các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nguy cấp nhất thế giới – 2018); nhiều loài được liệt kê ở mức cực kỳ nguy cấp (CR), nguy cấp (EN) và sắp nguy cấp (VU) theo danh mục sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam (2007). Xem tiếp “Nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên”

Please follow and like us:
Nghiên cứu về phân bố và tình trạng quần thể Lan hài hê-len (Paphiopedilum helenae Aver.) tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Lan hài hê-len (có tên khoa học là Paphiopedilum helenae Aver.) là loài có hoa màu vàng nổi bật, có tính thẩm mĩ cao nên thường bị khai thác để bán làm cảnh. Theo các tài liệu nghiên cứu trước đây, Hài hê-len phân bố hạn chế tại các khu rừng ở tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Nam Trung Quốc tại khu vực biên giới với Việt Nam. Cũng như các loài khác trong nhóm lan hài (Paphiopedilum), hài hê-len đã và đang bị khai thác mạnh tại hầu hết các khu vực phân bố tự nhiên của chúng dẫn đến quần thể suy giảm nhanh chóng. Xem tiếp “Nghiên cứu về phân bố và tình trạng quần thể Lan hài hê-len (Paphiopedilum helenae Aver.) tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”

Please follow and like us:
Nghiên cứu khả thi về du lịch bền vững tại Cúc Phương

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đặc biệt là tại các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên. Du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng không những góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa, mà còn tạo sinh kế, tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân. Do vậy, du lịch sinh thái định hướng bền vững được xác định là loại hình ưu tiên trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Xem tiếp “Nghiên cứu khả thi về du lịch bền vững tại Cúc Phương”

Please follow and like us:
Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là một trong 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới. Hiện tại chỉ có 2 quần thể khả sinh là Vân Long và Kim Bảng. Ở Kim Bảng, đo đặc điểm của địa hình núi đá vôi với độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, và các tác động của săn bắn và khai thác đá việc quan sát và ghị nhận các đàn Voọc mông trắng là rất khó. Thêm vào đó, đặc điểm của địa hình karst nên khu vực này rất ít nước làm cho các nỗ lực nghiên cứu về loài này trở nên khó khăn. Xem tiếp “Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”

Please follow and like us:
Tăng cường hiệu quả bảo vệ và phục hồi quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở Kim Bảng, Hà Nam

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (gọi tắt là CCD) đang thực hiện chương trình giám sát và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp ở Việt Nam. Trong khuôn khổ của chương trình, hoạt động nghiên cứu và giám sát quẩn thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) tại rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một mục tiêu trọng điểm. Xem tiếp “Tăng cường hiệu quả bảo vệ và phục hồi quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở Kim Bảng, Hà Nam”

Please follow and like us:
Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam

Ngày 25/9/2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức thành công hoạt động học tập và trải nghiệm thiên nhiên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long trong nội dung của khóa tập huấn “Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng và các mô hình chia sẻ lợi ích ở một số Khu Bảo tồn, Vườn Quốc gia ở Việt Nam”. Tham gia hoạt động trải nghiệm có hơn 40 giảng viên trẻ đến từ nhiều tổ chức phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Yersin, trường Đại học Hoa Sen. Xem tiếp “Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam”

Please follow and like us: