Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam

Ngày 25/9/2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức thành công hoạt động học tập và trải nghiệm thiên nhiên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long trong nội dung của khóa tập huấn “Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng và các mô hình chia sẻ lợi ích ở một số Khu Bảo tồn, Vườn Quốc gia ở Việt Nam”. Tham gia hoạt động trải nghiệm có hơn 40 giảng viên trẻ đến từ nhiều tổ chức phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Yersin, trường Đại học Hoa Sen. Xem tiếp “Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam”

Please follow and like us:
Khảo sát về phân bố và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (Dalbergia oliveri) tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đang thực hiện chương trình hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ và phục hồi quần thể của các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong các nỗ lực đó, Trung tâm ưu tiên tăng cường các nỗ lực nghiên cứu, giám sát quần thể và thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động săn bắt, khai thác, buôn bán bất hợp pháp các loài động vật, và thực vật nguy cấp của Việt Nam và cả những loài của các nước khác đang bị vận chuyển và buôn bán bất hợp pháp ở Việt Nam. Xem tiếp “Khảo sát về phân bố và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (Dalbergia oliveri) tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk”

Please follow and like us:
Nghiên cứu về suy thoái rừng ngập mặn và lựa chọn loài cây thích hợp để khôi phục rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Trong khuôn khổ thực hiện các nội dung của Dự án “Thích ứng và lựa chọn loài cây ngập mặn phù hợp cho khôi phục và bảo tồn rừng ngập mặn đã bị suy thoái ở Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”, trong năm 2020, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia rừng ngập mặn và các cán bộ VQG Xuân Thủy thực hiện tiếp hoạt động nghiên cứu tìm hiểu hiện trạng suy thoái rừng ngập mặn nhằm chọn loài cây phù hợp phục vụ gieo ươm và trồng thử nghiệm phục hồi tại VQG Xuân Thủy.
Xem tiếp “Nghiên cứu về suy thoái rừng ngập mặn và lựa chọn loài cây thích hợp để khôi phục rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Please follow and like us:
Tập huấn Khôi phục rừng ngập mặn tại vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Trong tháng 8 năm 2020, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với các chuyên gia và cán bộ Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy đã triển khai lớp tập huấn cho cộng đồng về bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn. Các hoạt động này thuộc Dự án “Thích ứng và lựa chọn loài cây ngập mặn phù hợp cho khôi phục và bảo tồn rừng ngập mặn đã bị suy thoái ở VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”. Xem tiếp “Tập huấn Khôi phục rừng ngập mặn tại vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Please follow and like us:
Tuyển dụng vị trí Cán bộ truyền thông (Đăng tuyển lại)

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức bảo tồn của Việt Nam. CCD hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững. Trung tâm hoạt động chính trong các lĩnh vực điều tra và giám sát đa dạng sinh học; tăng cường quản lý khu bảo tồn; phòng, chống buôn bán các loài động-thực vật hoang dã nguy cấp; giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật, quản lý rừng bền vững và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

CCD hiện đang tìm kiếm một Cán bộ Truyền thông để thực hiện kế hoạch truyền thông đa mục đích cho Trung tâm cụ thể: Xem tiếp “Tuyển dụng vị trí Cán bộ truyền thông (Đăng tuyển lại)”

Please follow and like us:
Điều tra và nghiên cứu về các loài Cu li (Nycticebus spp.) lần 3 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên

Tiếp nối chuỗi hoạt động nghiên cứu về quần thể các loài Cu li tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (KBTTN Xuân Liên), trong tháng 7/2020, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với cán bộ của Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên thực hiện tiếp hoạt động điều tra đợt 3 tại khu vực phía Tây Bắc của Xuân Liên.

Nhóm nghiên cứu đã điều tra bằng đèn soi trên 13 tuyến, với tổng độ dài khoảng 48 Km. Kết quả điều tra ghi nhận được một cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và một số loài động vật khác như sóc bay nhỏ, thú gặm nhấm, cú mèo, v.v.. Xem tiếp “Điều tra và nghiên cứu về các loài Cu li (Nycticebus spp.) lần 3 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên”

Please follow and like us:
Khóa tập huấn “Nghiên cứu và bảo tồn rùa ở Việt Nam”

Ngày 12/8/2020, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã tổ chức khóa tập huấn về “Nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa ở Việt Nam”. Khóa tập huấn giúp trang bị cho các cán bộ nghiên cứu trẻ kiến thức về tình trạng bảo tồn các loài rùa của Việt Nam, các mối đe dọa và tình hình săn bắt, buôn bán rùa và các nguyên nhận đe dọa khác. Trong khóa tập huấn, các nghà nghiên cứu trẻ cũng trao đổi các thông tin về phân loại, các đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố, phương pháp và kỹ năng điều tra, nghiên cứu các loài rùa ở ngoài tự nhiên. Chuyên gia Phạm Văn Thông, người đã có 11 năm kinh nghiệm nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa ở Việt Nam cùng các chuyên gia thực địa có kinh nghiệm của CCD đã tham gia chia sẻ thông tin trong khóa học. Xem tiếp “Khóa tập huấn “Nghiên cứu và bảo tồn rùa ở Việt Nam””

Please follow and like us:
Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) là loài linh trưởng được xếp vào nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019, được phân hạng là Nguy cấp (EN) trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ của IUCN vì số lượng quần thể của loài này trên thế giới đang bị suy giảm mạnh do tác động của con người và mất sinh cảnh sống. Vượn đen má trắng trước đây có phân bố ở Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, loài này được thông báo đã tuyệt chủng ở Trung Quốc. Do vậy, Vượn đen má trắng hiện tại chỉ phân bố ở Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên và KBTTN Pù Hoạt liền kề được xác định là sinh cảnh quan trọng của loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp này. Xem tiếp “Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An”

Please follow and like us:
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức bảo tồn của Việt Nam. CCD hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững. Trung tâm hoạt động chính trong các lĩnh vực điều tra và giám sát đa dạng sinh học; tăng cường quản lý khu bảo tồn; phòng, chống buôn bán các loài động-thực vật hoang dã nguy cấp; giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật, quản lý rừng bền vững và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

CCD hiện đang tìm kiếm một Cán bộ Truyền thông để thực hiện kế hoạch truyền thông đa mục đích cho Trung tâm cụ thể: Xem tiếp “TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG”

Please follow and like us:
Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam

Chương trình giám sát và bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt (bao gồm cả diện tích rừng phòng hộ) của tỉnh Nghệ An, là một chương trình dài hạn nhằm bảo vệ, theo dõi biến động và thúc đẩy phục hồi quần thể loài vượn cực kỳ nguy cấp (CR) này ở các vùng phân bố cũ của chúng.

Xem tiếp “Giá trị của vùng cảnh quan Xuân liên – Pù Hoạt đối với công tác bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) ở Việt Nam”

Please follow and like us: