Họp thôn tuyên truyền về bảo tồn loài Vượn đen má trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) là loài linh trưởng được xếp vào nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm Nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam và nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ của IUCN vì số lượng quần thể của loài này trên thế giới đang bị suy giảm mạnh do tác động của con người và mất sinh cảnh sống. Vượn đen má trắng trước đây có phân bố ở Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, loài này được thông báo đã tuyệt chủng ở Trung Quốc. Do vậy, Vượn đen má trắng hiện tại chỉ phân bố ở Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, KBTTN Xuân Liên và rừng phòng hộ Pù Hoạt liền kề được xác định là sinh cảnh quan trọng của loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp này.
Xem tiếp “Họp thôn tuyên truyền về bảo tồn loài Vượn đen má trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên”

Please follow and like us:
Nghiên cứu về phân bố và khả năng tái sinh tự nhiên của các loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) ở tỉnh Kon Tum và Bình Phước

Các loài thuộc chi Trắc (Dalbergia) là những loài cây gỗ có giá trị, đã và đang bị khai thác và buôn bán trái phép nhiều nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Dương. Do hoạt động khai thác và buôn bán bất hợp pháp, quần thể gỗ Trắc và Cẩm lai ngoài tự nhiên đã suy kiệt ở nhiều địa phương; các quần thể còn lại đang bị đe dọa nghiêm trọng ngay cả ở những khu vực cụ thể được thành lập để bảo vệ loài này. Cả hai loài này đang được bảo vệ bởi các quy định của quốc gia và quốc tế và thuộc danh mục của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về “Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp” (Nhóm IIA), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) (Phụ lục II).

Xem tiếp “Nghiên cứu về phân bố và khả năng tái sinh tự nhiên của các loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) ở tỉnh Kon Tum và Bình Phước”

Please follow and like us:
Nỗ lực trong công tác bảo tồn Voọc Mông Trắng (Trachypithecus Delacouri) cực kỳ nguy cấp và thúc đẩy du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại KBTTN Vân Long, Ninh Bình

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Vân Long thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (20˚21′-20˚25’N, 105˚49′-105˚55’E) là một trong những khu bảo tồn đất ngập nước nguyên thủy thú vị nhất của đồng bằng châu thổ sông Hồng. KBTTN Vân Long bao gồm nhiều cảnh quan độc đáo với một loạt các mỏm đá vôi nhấp nhô chạy theo theo hướng Tây Bắc-Đông Nam trải dài khắp vùng đồng bằng phù sa và những khu rừng điển hình trên núi đá vôi. Ngoài ra, KBTTN Vân Long còn là sinh cảnh quan trọng nhất đối với quần thể Vọoc Mông Trắng (Trachypithecus Delacouri) cực kỳ nguy cấp. Vùng đất ngập nước của KBTTN Vân Long cũng là quan trọng trong việc duy trì số lượng đáng kể các loài chim di cư & chim nước ở đồng bằng sông Hồng. Xem tiếp “Nỗ lực trong công tác bảo tồn Voọc Mông Trắng (Trachypithecus Delacouri) cực kỳ nguy cấp và thúc đẩy du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại KBTTN Vân Long, Ninh Bình”

Please follow and like us:
CCD xây dựng “Đề án du lịch sinh thái trong Rừng phòng hộ Lang Chánh giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040”

Du lịch sinh thái là một hướng đi giúp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn và rừng phòng hộ nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ có thêm các nguồn thu cho công tác quản lý bảo vệ rừng và sự da dạng sinh học. Ngoài ra, du lịch sinh thái cũng giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với các giá trị thiên nhiên, qua đó giúp họ hiểu, trân trọng và có hành đồng trách nhiệm hơn để bảo vệ và gìn giữ các giá trị đó. Thành công của một số mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam như Cát Tiên, Phong Nha – Kẻ Bàng, Ba Vì, Vân Long, Trà Sư là bài học kinh nghiệm tốt giúp các chủ rừng khác có kế hoạch khai thác các giá trị cảnh quan tự nhiên, giá trị sinh thái của đơn vị mình hiệu quả hơn thông qua phát triển du lịch.
Xem tiếp “CCD xây dựng “Đề án du lịch sinh thái trong Rừng phòng hộ Lang Chánh giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040””

Please follow and like us:
Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 14 tháng 2 năm 2020, tại văn phòng Sở NN&PTNT Thành phố Hồ Chí Minh,đã diễn ra “Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2010 – 2020”. Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ – Phó Trưởng Ban Thường trực Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, đại diện lãnh đạo Ban quản lý rừng ngập mặn Cần Giờ, Ủy ban Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam), sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, các nhà khoa học, trường đại học trên địa bàn và Trung tâm Bảo tồn thiên Nhiên và Phát triển – CCD (đơn vị tư vấn xây dựng và trình bày báo cáo).
Xem tiếp “Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2010 – 2020”

Please follow and like us:
Nghiên cứu về các loài Culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên

Ở Việt Nam hiện ghi nhận được 2 loài Culi lớn (Nycticebus bengalensis) và Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus) có phân bố trong tự nhiên. Culi là nhóm động vật được bảo vệ bởi pháp luật, hơn thế cả hai loài này có quần thể suy giảm và sự tồn tại của chúng vẫn đang bị đe dọa nên chúng được xếp vào nhóm Sẽ nguy cấp (VU) trong sách đỏ Việt Nam và trong Danh lục đỏ các loài bị đe dọa của Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế (IUCN).
Xem tiếp “Nghiên cứu về các loài Culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên”

Please follow and like us:
Một số ghi nhận mới về quần thể và hoạt động của Vượn đen má trắng ở khu bảo tồn Xuân Liên

Chương trình bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện tập trung ở hai khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên của tỉnh Thanh Hóa và KBTTN Pù Hoạt của tỉnh Nghệ An là một chương trình bảo tồn dài hạn nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể của loài Vượn cực kỳ nguy cấp này ở các vùng phân bố cũ của chúng.
Xem tiếp “Một số ghi nhận mới về quần thể và hoạt động của Vượn đen má trắng ở khu bảo tồn Xuân Liên”

Please follow and like us:
Hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ tổ chức hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá 10 năm lần thứ 2 của Cần Giờ.

Xem tiếp “Hội thảo tham vấn về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ”

Please follow and like us:
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên về phát triển bền vững trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Trong ba ngày từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2019, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), dưới sự dẫn dắt của ông Lã Quang Trung và ông Bùi Tiến Dũng, đã thực hiện khóa tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển bền vững ở vùng đệm Khu bảo tồn” cho 25 cán bộ ở các khu bảo tồn thiên nhiên của khu vực Miền Trung tại Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động thuộc dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (gọi tắt là dự án BCC – GEF). Các học viên tham dự khoá tập huấn đến từ 04 Ban quản lý dự án cấp thôn bản và 06 khu bảo tồn thiên nhiên (gồm: các khu bảo tồn: Sao La, Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam); Sao La, Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và các khu Đăk Rông, Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Xem tiếp “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên về phát triển bền vững trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu”

Please follow and like us:
Đánh giá tình trạng bảo tồn và quản lý loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) tại Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk

Nạn khai thác, săn bắn, buôn bán bất hợp pháp các loài động, thực vật đang diễn ra phổ biến trong các khu rừng ở Việt Nam làm suy giảm nghiêm trọng quần thể và dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam như tê giác một sừng (Rhinoceros sondaicus annamiticus), bò xám (Bos sauveli), rất nhiều loài thực vật cũng đang chịu các áp lực tương tự do việc khai thác tận diệt nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường. Ở Việt Nam, nhóm loài cây gỗ như trắc-sưa-cẩm (Dalbergia) và các loài lan hài (Paphiopedilum) và lan kim tuyến (Anoectochilus) là nhưng nhóm thực vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do khai thác và buôn bán bất hợp pháp. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang duy trì chương trình dài hạn nhằm hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ và phục hồi quần thể của các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và đặc biệt là tăng cường các nỗ lực bảo tồn tại chỗ, tăng cường thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động săn bắt, khai thác, buôn bán bất hợp pháp các loài động vật, và thực vật nguy cấp của Việt Nam và cả những loài của các nước khác đang bị vận chuyển và buôn bán bất hợp pháp ở Việt Nam.

Xem tiếp “Đánh giá tình trạng bảo tồn và quản lý loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) tại Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk”

Please follow and like us: