Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu phân bố và tham vấn báo cáo đánh giá không tổn hại (NDF) cho hai loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm lai (D. oliveri) ở Việt Nam

Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu phân bố và tham vấn báo cáo đánh giá không tổn hại (NDF) cho hai loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm lai (D. oliveri) ở Việt Nam

Các loài cây gỗ thuộc chi Trắc – Dalbergia, đặc biệt là hai loài Trắc (D. cochinchinensis) và Cẩm lai (D. oliveri) là những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam.  Khai thác và buôn bán trái phép…

 Khảo sát về phân bố và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (Dalbergia oliveri) tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk

Khảo sát về phân bố và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (Dalbergia oliveri) tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đang thực hiện chương trình hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ và phục hồi quần thể của các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong các nỗ…

 Đánh giá tình trạng bảo tồn và quản lý loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) tại Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk

Đánh giá tình trạng bảo tồn và quản lý loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Cẩm Lai (D. oliveri) tại Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk

Nạn khai thác, săn bắn, buôn bán bất hợp pháp các loài động, thực vật đang diễn ra phổ biến trong các khu rừng ở Việt Nam làm suy giảm nghiêm trọng quần thể và dẫn đến sự tuyệt chủng…