Buôn bán và nuôi hổ trái phép

Buôn bán và nuôi hổ trái phép

Buôn bán và nuôi hổ trái phép vẫn là một vấn nạn ở Châu Á mà vẫn chưa có biện pháp quản lý triệt để. Tuần vừa qua, việc phát hiện và triệt phá được các cơ sở nuôi hổ…

 Thiên nhiên tươi đẹp!

Thiên nhiên tươi đẹp!

Nếu như con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên thì:  – Không có cháy rừng,  – Không có hạn hán,  – Không có biến đổi khí hậu  – Các nguy cơ dịch bệnh như COVID-19 cũng được…