Thiên nhiên tươi đẹp!

Thiên nhiên tươi đẹp!

Nếu như con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên thì:  – Không có cháy rừng,  – Không có hạn hán,  – Không có biến đổi khí hậu  – Các nguy cơ dịch bệnh như COVID-19 cũng được…