Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Truyền thông cộng đồng về bảo tồn loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) là loài linh trưởng được xếp vào nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019, được phân hạng là Nguy cấp…