preloader
VAI TRÒ CÁC KHU BẢO VỆ TRONG GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHỦNG HOẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC

VAI TRÒ CÁC KHU BẢO VỆ TRONG GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHỦNG HOẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC

Trong hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã phát đi thông điệp kêu gọi giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí nhà kính và bảo tồn thiên nhiên và hướng tới nền kinh tế xanh. Thông điệp nhấn mạnh việc khôi phục, bảo tồn các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước có tiềm năng giảm 1/3 chi phí khắc phục biến đổi khí hậu trên thế giới. Trong đó, thông điệp đề cập cụ thể vai trò các khu bảo vệ nhằm hạn chế đại dịch phát triển; nhiệm vụ cấp thiết cần xây dựng các chính phủ, nền kinh tế thân thiện và vì môi trường.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, các hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) luôn hướng tới việc phục hồi và bảo vệ các giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học và nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý cho hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam. CCD luôn sẵn sàng và mong muốn được hợp tác với các bên liên quan trong nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu trong Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Chi tiết thông điệp của IUCN:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.