preloader
VIỆT NAM CẦN ĐƯA RA KẾ HOẠCH BẢO TỒN VOI BÀI BẢN VÀ QUYẾT LIỆT HƠN
Ngôn ngữ :

VIỆT NAM CẦN ĐƯA RA KẾ HOẠCH BẢO TỒN VOI BÀI BẢN VÀ QUYẾT LIỆT HƠN

Tại Việt Nam, săn bắn trái phép để lấy ngà, chiến tranh, mất vùng sống, xung đột voi – người là những nguyên nhân chính khiến quần thể voi tự nhiên bị suy giảm, đến nay chỉ còn 5 quần thể voi tự nhiên được ghi nhận. Bên cạnh đó, voi nhà hiện còn ít và phân bố rải rác. Trước hiện trạng này, cùng tìm hiểu những thách thức mà voi tại Việt Nam đã và đang phải đối mặt và tương lai của loài động vật to lớn này trong cuộc trao đổi của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà – giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển và Báo Nhân Dân ở bài viết bên dưới. (ảnh bìa: ©Nguyễn Văn Cường)

https://nhandan.vn/viet-nam-can-dua-ra-ke-hoach-bao-ton-voi-bai-ban-va-quyet-liet-hon-post767908.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.