Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Tổ chức bộ máy

Nhân sự chính

Thạc Sỹ Nguyễn Thế Cường
Thạc Sỹ Nguyễn Thế Cường
Xem thêm
Tiến Sỹ Lê Thiện Đức
Tiến Sỹ Lê Thiện Đức
Xem thêm
Thạc Sỹ Vũ Thục Hiền
Thạc Sỹ Vũ Thục Hiền
Xem thêm
Thạc Sỹ Bùi Xuân Trường
Thạc Sỹ Bùi Xuân Trường
Xem thêm
Thạc Sỹ Phạm Văn Thông
Thạc Sỹ Phạm Văn Thông
Xem thêm
Thạc Sỹ Nguyễn Mai Phương
Thạc Sỹ Nguyễn Mai Phương
Xem thêm
Thạc Sỹ Phí Thị Ngọc Diệp
Thạc Sỹ Phí Thị Ngọc Diệp
Xem thêm
Thạc Sỹ Bùi Thanh Tùng
Thạc Sỹ Bùi Thanh Tùng
Xem thêm
Thạc Sỹ Lã Quang Trung
Thạc Sỹ Lã Quang Trung
Xem thêm
Kỹ sư Lương Thị Khánh Linh
Kỹ sư Lương Thị Khánh Linh
Xem thêm
Thạc Sỹ Bùi Tiến Dũng
Thạc Sỹ Bùi Tiến Dũng
Xem thêm
Kỹ sư Lê Thành An
Kỹ sư Lê Thành An
Xem thêm
Thạc Sỹ Tạ Quốc Trưởng
Thạc Sỹ Tạ Quốc Trưởng
Xem thêm
Cử nhân Lê Thị Huyền Trang
Cử nhân Lê Thị Huyền Trang
Xem thêm
Cử nhân Đinh Thị Kim Vân
Cử nhân Đinh Thị Kim Vân
Xem thêm
Thạc Sỹ Lò Văn Oanh
Thạc Sỹ Lò Văn Oanh
Xem thêm

Nhóm cố vấn khoa học

TS.Nguyễn Mạnh Hà
TS.Nguyễn Mạnh Hà
Xem thêm
Th.S.Trần Lê Trà
Th.S.Trần Lê Trà
Xem thêm
Th.S. Trịnh Đình Hoàng
Th.S. Trịnh Đình Hoàng
Xem thêm
PGS-TS.Trần Đức Thanh
PGS-TS.Trần Đức Thanh
Xem thêm
PGS-TS. Phạm Hồng Long
PGS-TS. Phạm Hồng Long
Xem thêm
GS. Nguyễn Hoàng Trí
GS. Nguyễn Hoàng Trí
Xem thêm