preloader
CHUẨN HÓA QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM NUNG
Ngôn ngữ :

CHUẨN HÓA QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM NUNG

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông. Nam Nung là vùng đầu nguồn xung yếu của 2 sông lớn là Sông Đồng Nai và Sông Krong Nô với hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh. Khu bảo tồn cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã, loài đặc hữu của Việt Nam và vùng Đông dương. Nhằm nâng cao năng lực cho Khu bảo tồn để bảo vệ các hệ sinh thái rừng, giá trị đa dạng sinh học ở đây và tiến tới chuẩn khóa quy trình tuần tra, báo cáo của khu bảo tồn, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp cùng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung tổ chức khóa tập huấn sử dụng bộ Công cụ Quản lý dữ liệu và Báo cáo tuần tra (SMART) cho hơn 30 cán bộ của Khu bảo tồn.

Hình 1: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung (©CCD/2023)

Chương trình tập huấn chia thành 2 giai đoạn (i) chia sẻ tính năng của bộ công cụ và thiết kế mô hình dữ liệu theo nhu cầu quản lý của khu và các trạm bảo vệ rừng, (ii)  thiết lập các mẫu dữ liệu tuần tra, thu thập, quản lý dữ liệu, xây dựng báo cáo cho hệ thống SMART chung của khu. Trong chương trình tập huấn, cán bộ của Khu bảo tồn đã hoàn thành việc thiết lập mô hình dữ liệu, các tuyến, các phiếu thông tin trên các thiết bị thu thập dữ liệu cầm tay và điện thoại thông minh, thực hành trên thực địa với các phiếu và tuyến tuần tra đó sau đó nhập liệu, xử lý thông tin và truy xuất báo cáo. Qua chương trình tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật, CCD sẽ hỗ trợ Khu bảo tồn thiết lập một bộ cơ sở dữ liệu chuẩn, trong đó tích hợp các thông tin tuần tra, bảo vệ và các thông tin về đa dạng sinh học nhằm tiến tới chuẩn và đồng bộ hóa các hoạt động bảo vệ cũng như bảo tồn của khu trong một nền tảng quản lý và báo cáo chung. Hệ thống dữ liệu SMART sẽ giúp khu quản lý một cách hiệu quả các hoạt động bảo vệ, các dữ liệu về đa dạng sinh học, tác động để có các biện pháp quản lý, bảo tồn hiệu quả nhất.

CCD sẽ tiếp tục phối hợp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung cập nhật, hiệu chỉnh mô hình dữ liệu, các tuyến và phiếu tuần tra phù hợp nhất với mục tiêu quản lý và nhiệm vụ báo cáo của mình. CCD đã và đang nỗ lực hỗ trợ các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các chủ rừng chuẩn hóa hệ thống quản lý thông qua ứng dụng các công cụ và mô hình quản lý tiên tiến. Việc áp dụng đồng bộ các công cụ quản lý như SMART sẽ giúp nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả quản lý, bảo tồn các loài, đa dạng sinh học trong các khu bảo vệ nói riêng và trong ngành lâm nghiệp nói chung.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.