preloader
Khóa tập huấn “Nghiên cứu và bảo tồn rùa ở Việt Nam”
Ngôn ngữ :

Khóa tập huấn “Nghiên cứu và bảo tồn rùa ở Việt Nam”

Ngày 12/8/2020, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã tổ chức khóa tập huấn về “Nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa ở Việt Nam”. Khóa tập huấn giúp trang bị cho các cán bộ nghiên cứu trẻ kiến thức về tình trạng bảo tồn các loài rùa của Việt Nam, các mối đe dọa và tình hình săn bắt, buôn bán rùa và các nguyên nhận đe dọa khác. Trong khóa tập huấn, các nghà nghiên cứu trẻ cũng trao đổi các thông tin về phân loại, các đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố, phương pháp và kỹ năng điều tra, nghiên cứu các loài rùa ở ngoài tự nhiên. Chuyên gia Phạm Văn Thông, người đã có 11 năm kinh nghiệm nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa ở Việt Nam cùng các chuyên gia thực địa có kinh nghiệm của CCD đã tham gia chia sẻ thông tin trong khóa học.

Khóa tập huấn là một trong chuỗi các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ trẻ về kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, bảo tồn các loài động, thực vật nguy cấp mà CCD đang thực hiện. Sau khóa học này, các nhà nghiên cứu trẻ sẽ tham gia các hoạt động điều tra, nghiên cứu về rùa ở các vùng bảo tồn ưu tiên của CCD.

Hình 1: Ảnh rùa sa nhân được sử dụng trong khóa học để định loại (Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà)
Hình 2: Ảnh rùa hộp trán vàng miền Bắc được sử dụng trong khóa học để định loại (Ảnh:
Nguyễn Mạnh Hà)
Hình 3: Ảnh ba ba gai được sử dụng trong khóa học để định loại (Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà)
Hình 4: Các học viên đang trao đổi về thiết kế chương trình giám sát rùa (Ảnh CCD)
Hình 5: Giảng viên và các học viên của khóa tập huấn (Ảnh CCD).

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.