preloader
NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC BẢO TỒN CHO CÁN BỘ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG
Ngôn ngữ :

NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC BẢO TỒN CHO CÁN BỘ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống có tổng diện tích hơn 46.400 ha, nằm trên địa giới hành chính của nhiều huyện và là một trong các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, giá trị đa dạng sinh học vẫn bị đe dọa do thiếu sự hỗ trợ quan trọng của người dân vùng đệm khi họ vẫn đang phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Nhằm nâng cao nhận thức để giảm các tác động tới rừng và đa dạng sinh học, Khu bảo tồn đã thực hiện các hoạt động truyền thông và giáo dục môi trường (TT&GDMT) cho cộng đồng. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa thật sự mang lại hiệu quả và thu hút người dân tham gia do thiếu nguồn lực và tính đa dạng. Thêm vào đó, một bất cập khác là cán bộ và nhân viên của Pù Huống ít được trau dồi các kỹ năng TT&GDMT trong lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện được các chương trình truyền thông hiệu quả.

Nhằm khắc phục các bất cập đó và cũng là một phần trong chương trình nâng cao năng lực cho các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát Triển (CCD) đã phối hợp với Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục môi trường cho cán bộ, nhân viên của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống. Chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề cơ bản của một chương trình TT&GDMT hiệu quả bao gồm việc thiết kế, lập kế hoạch, cách thức tổ chức thực hiện, duy trì và đánh giá hiệu quả trên thực tế. Đây là lần đầu tiên một chương trình tập huấn về TT&GDMT được thực hiện tại Khu BTTN Pù Huống.

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên, CCD cũng đã hỗ trợ Khu bảo tồn lập kế hoạch, tổ chức chương trình truyền thông về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên cho người dân của 9 xã vùng đệm của Pù Huống. Chương trình truyền thông sẽ giúp nâng cao kiến thức và trách nhiệm của cộng đồng với các nỗ lực bảo vệ, phục hồi rừng và đa dạng sinh học tại địa phương. Hoạt động truyền thông tại cộng đồng còn nhằm mục đích giúp các kiểm lâm và cán bộ của Pù Huống nắm bắt và áp dụng có hiệu quả các   các kiến thức và kỹ năng được tập huấn vào việc thực hiện chương trình và sự kiện truyền thông trong thực tế ở địa phương và các thôn, bản vùng đệm.

Với sứ mệnh của mình, CCD đã và tiếp tục hỗ trợ các đối tác ở địa phương, các ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn, vườn quốc gia nâng cao năng lực của các bộ, tăng cường hiệu quả quản lý và thực hiện các chương trình bảo tồn và truyền thông hiệu quả. Bên cạnh các nỗ lực quản lý, tuần tra hiệu quả, các hoạt động truyền thông sẽ rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chúng với các nỗ lực bảo vệ, phục hồi tự nhiên và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.