preloader
NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO TỒN VƯỢN TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG
Ngôn ngữ :

NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO TỒN VƯỢN TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG

Trong tháng 01 năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp Ban quản lý dự án (VFBC) tỉnh Hà Tĩnh/Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức khóa tập huấn điều tra vượn cho các cán bộ của vườn quốc gia và kiểm lâm tại Vườn. Khóa tập huấn là một phần một phần của dự án “Bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”, thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ từ năm 2023 đến 2024.

Khóa tập huấn tập trung bổ trợ kiến thức, kỹ năng điều tra, giám sát vượn trên thực địa, sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu ngoài hiện trường và các kỹ năng phân tích, quản lý thông tin, xây dựng báo cáo. Các học viên và chuyên gia đã cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kỹ năng nghiên cứu thực địa, các kinh nghiệm nhận dạng, quan sát tập tính loài vượn và thú linh trưởng. Khóa tập huấn giúp các cán bộ kỹ thuật và và kiểm lâm của Vườn quốc gia Vũ Quang có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng một hoạt động điều tra, giám sát và thực hiện các hoạt động đó trên hiện trường một cách hiệu quả nhất. Khóa tập huấn cũng giúp các cán bộ của Vũ Quang có được các thông tin cập nhật về các quy định của pháp luật Việt Nam với việc bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm vượn, từ đó có các kế hoạch truyền thông, phổ biến các quy định đó tới cộng đồng, các bên liên quan nhằm ngăn chặn hiệu quả các vi phạm.

Với sứ mệnh của mình, CCD đã và đang phối hợp với các vườn quốc gia/khu bảo tồn và các địa phương thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phục hồi các loài động, thực vật nguy cấp; thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhằm bảo vệ hiệu quả và từng bước phục hồi thiên nhiên ở Việt Nam.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.