preloader
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN
Ngôn ngữ :

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên) tiền thân là Lâm trường Quảng Trực là một trong những chủ rừng lớn của tỉnh Đắk Nông với diện tích quản lý hơn 27.000 ha chủ yếu là vùng rừng giáp ranh với Campuchia. Là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh Đăk Nông về ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào kinh doanh sản xuất, quản lý bảo vệ rừng, công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đã và đang thực hiện nhiều chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý bảo vệ rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, trồng, phục hồi rừng và kinh doanh lâm nghiệp. 

Trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ hàng năm, đầu tháng 4 năm 2024, Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (sau đây gọi là CCD) tổ chức chương trình tập huấn quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra bằng bộ công cụ SMART cho hơn 60 cán bộ thuộc các Phòng, ban và nhân viên của 9 trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty.  Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giới thiệu bộ công cụ SMART và những ứng dụng trong việc quản lý tuần tra, báo cáo và hỗ trợ các chương trình điều tra rừng, giám sát đa dạng sinh học để Công ty có thể xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý dựa vào bộ công cụ SMART một cách hiệu quả và lâu dài. 

Trong khóa tập huấn, các chuyên gia của CCD đã hướng dẫn các học viên về bộ công cụ SMART; quy trình, kỹ năng xây dựng các mô hình dữ liệu, thiết lập các hoạt động tuần tra; xây dựng quy trình thu thập thông tin; nhập liệu và quản lý dữ liệu, xây dựng báo cáo trên bộ công cụ SMART. Chương trình tập huấn cũng gồm các các buổi thực hành trên thực địa, học viên cũng thực hành thu thập thông tin qua công cụ SMART trên điện thoại di động và cập nhật thông tin vào hệ thống dữ liệu SMART chung của Công ty và thực hành các hoạt động tổng hợp thông tin, truy xuất báo cáo; chỉnh sửa các lỗi và hoàn thiện cơ sở dữ liệu và các báo cáo theo nhu cầu của Công ty. 

Trong thời gian tới, CCD sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để hỗ trợ cập nhật mô hình, sửa các lỗi, hoàn thiện các bộ phiếu thu thập thông tin và các mẫu báo cáo từ hệ thống SMART. Ngoài các hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, CCD đã và đang hỗ trợ nhiều chủ rừng trong cả nước xây dựng và chuẩn hóa các hệ thống quản lý theo công cụ SMART nhằm nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong các hoạt động quản lý, tuần tra, giám sát rừng và đa dạng sinh học. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.