preloader
Khóa tập huấn điều tra giám sát các loài vượn và culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa
Ngôn ngữ :

Khóa tập huấn điều tra giám sát các loài vượn và culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chương trình nâng cao năng lực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài nguy cấp ở Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với các Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và Pù Hoạt tổ chức lớp tập huấn “Điều tra giám sát các loài vượn và culi” tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên từ ngày 19 đến 20 tháng 3 năm 2019.

Vượn và culi là các loài động vật nguy cấp và đang được ưu tiên bảo tồn tại Việt Nam, quần thể của chúng đang bị suy giảm và nguy cơ tuyệt chủng cao do các tác động của con người. Xuân Liên và Pù Hoạt được đánh giá là khu vực bảo tồn quan trọng cho các loài này. Mặc dù đây là hai loài được ưu tiên bảo vệ nhưng rất ít các nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn đã được thực hiện cho chúng ở Việt Nam nói chung và Xuân Liên – Pù Hoạt nói riêng. Vì sự cấp thiết đó, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển có các kế hoạch tăng cường công tác bảo tồn cho các loài này. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ ưu tiên thực hiện các nỗ lực đó tại Xuân Liên và Pù Hoạt tập trung vào nâng cao năng lực cho cán bộ và các bên liên quan về các kỹ năng xây dựng, thực hiện các chương trình điều tra, giám sát và nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên nói chung, đặc biệt là các loài nguy cấp nói riêng.

Chia sẻ với người tham gia trong khóa tập huấn, đại diện Trung tâm cho biết, sau khi kết thúc khóa tập huấn, các chuyên gia Trung tâm sẽ phối hợp với hai khu bảo tồn để tổ chức các cuộc khảo sát quần thể cho các loài, dựa vào đó xây dựng kế hoạch giám sát bảo tồn có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn hai loài động vật quan trọng này.

Khóa tập huấn đã điễn ra trong 02 ngày, với mục tiêu là nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát và bảo tồn các loài culi, vượn và các loài linh trưởng nguy cấp khác cho cán bộ kỹ thuật và kiểm lâm viên. Tham gia khóa tập huấn có 20 cán bộ, trong đó có 12 cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt và 2 cán bộ từ các cơ quan khác.

Hình 1: Các học viên tham gia khóa tập huấn
Hình 1: Các học viên tham gia khóa tập huấn
Hình 2: Các chuyên gia của Trung tâm chia sẻ thông tin với học viên trong khóa đào tạo
Hình 2: Các chuyên gia của Trung tâm chia sẻ thông tin  với học viên trong khóa đào tạo
Hình 3. Cán bộ Xuân Liên tham gia hoạt động điều tra thực địa sau khóa tập huấn
Hình 3. Cán bộ Xuân Liên tham gia hoạt động điều tra thực địa sau khóa tập huấn
Hình 4: Sinh cảnh vượn ở xuân liên

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.