preloader
TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI CẦY (VIVERRIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN
Ngôn ngữ :

TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI CẦY (VIVERRIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN

Trong tháng 03/2022, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên tổ chức khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, phương pháp và kỹ năng điều tra các loài thuộc họ Cầy cho các cán bộ của Khu bảo tồn và kiểm lâm.

Khóa tập huấn tập trung bổ trợ kiến thức, kỹ năng điều tra, giám sát các loại cầy ngoài thực địa, áp dụng các công nghệ và công cụ mới cùng với các kỹ năng phân tích thông tin, xây dựng báo cáo. Các học viên và chuyên gia đã cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kỹ năng về đặc điểm nhận dạng, tập tính học và hiện trạng bảo tồn của các loài cầy và thú ăn thịt nhỏ. Đây là những kiến thức quan trọng cho cán bộ của khu bảo tồn và kiểm lâm thu thập, tập hợp được các thông tin cần thiết của nhóm thú này ở Xuân Liên, từ đó đưa ra được các biện pháp bảo vệ, các hoạt động bảo tồn và thực thi pháp luật hiệu quả hơn trong chống săn bắt, buôn bán và tiêu thụ trái phép.

Khóa tập huấn là một phần hoạt động của Dự án bảo tồn các loài họ Cầy (Viverridae) trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên từ năm 2021 đến 2023. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu quả bảo vệ, giảm các mối đe dọa, giúp ổn định, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển quần thể của nhóm các loại cầy; nâng cao nhận thức của người dân về các loài thú ăn thịt trong họ Cầy cũng như tầm quan trọng của chúng trong hệ sinh thái tự nhiên.

CCD sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Xuân Liên thực hiện các hoạt động điều tra, tuyên truyền nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch bảo tồn và phục hồi các loại cầy và thú ăn thịt nhỏ trong khu bảo tồn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.