preloader
Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về các loài nguy cấp
Ngôn ngữ :

Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về các loài nguy cấp

Thực hiện chương trình nâng cao năng lực truyền thông về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài nguy cấp ở Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông, giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn vượn và culi”.

Việt Nam là nơi phân bố của nhiều loài động vật đặc hữu, nguy cấp của khu vực Đông Dương. Tuy nhiên, các hoạt động phát triển, khai thác tài nguyên và đặc biệt là săn bắn bất hợp pháp đã làm suy giảm nghiêm trọng quần thể của các loài động vật hoang dã, trong số đó vượn và culi là những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất. Do vậy, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển có các kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các bên về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ các loài động, thực vật nguy cấp ở Việt Nam. Từ ngày 23-24 tháng 5 năm 2019, Trung tâm đã phối hợp với hai Khu bảo tồn Xuân Liên và Pù Hoạt tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng truyền thông, giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn vượn và culi” cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, kiểm lâm viên và một số giáo viên ở địa phương.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện các chương trình truyền thông, giáo dục môi trường lấy trọng tâm là các loài vượn và culi. Tham dự khoá tập huấn có 18 học viên là cán bộ của các Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Pù Hoạt là những người đang trực tiếp triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông môi trường của khu bảo tồn và một số giáo viên trung học cơ sở ở địa phương nơi có các hoạt động phối hợp với các khu bảo tồn về công tác truyền thông, giáo dục môi trường.

Sau khóa tập huấn, Trung tâm sẽ phối hợp với các học viên từ hai khu bảo tồn thực hiện một số hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã lấy trọng tâm là các loài vượn và culi như là các loài biểu trưng.

Một số hình ảnh khóa tập huấn

 Hình 1: Giảng viên chia sẻ thông tin ở khóa học
Hình 1: Giảng viên chia sẻ thông tin ở khóa học
Hình 2: Thực hành các kỹ năng truyền thông theo nhóm
Hình 3: Học viên thảo luận về kế hoạch thực hiện một hoạt động truyền thông
Hình 4: Trao chứng chỉ cho người tham gia.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.