preloader
TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG CỤ SMART NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TUẦN TRA VÀ BÁO CÁO Ở XUÂN LIÊN

TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG CỤ SMART NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TUẦN TRA VÀ BÁO CÁO Ở XUÂN LIÊN

Vào tháng 03/2022, trong khuôn khổ dự án bảo tồn do Quỹ Đối tác về các Hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp cùng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên tổ chức khóa tập huấn ứng dụng Công cụ quản lý Dữ liệu và Báo cáo tuần tra (SMART) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động tuần tra, giám sát và nghiên cứu đa dạng sinh học.

Khóa tập huấn tập trung chính vào việc hướng dẫn cách thiết lập hệ thống SMART và mô hình dữ liệu chuẩn cho Khu bảo tồn, phương pháp cũng như các mẫu thu thập dữ liệu hiện trường bằng ứng dụng SMART Mobile trên điện thoại thông minh và quản lý, tổng hợp, báo cáo dữ liệu được thu thập. Song song với các nội dung lý thuyết, các cán bộ của Khu bảo tồn đã được thực hành thiết lập mô hình dữ liệu, thu thập thông tin, nhập liệu và truy xuất báo cáo cho chính các khu vực do mình quản lý và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Khu bảo tồn. 

Sau khóa học, CCD sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho khu bảo tồn và các trạm kiểm lâm để họ có thể sửa lỗi, cập nhật mô hình dữ liệu sao cho phù hợp nhất để đáp ứng mục tiêu quản lý và bảo tồn của mình. Bên cạnh đó, CCD cũng hỗ trợ Xuân Liên xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng công cụ SMART nhằm nâng cao hơn nữa tính chính xác, kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong các nỗ lực chuẩn hóa công tác quản lý, tuần tra, giám sát đa dạng sinh học và báo cáo định kỳ của Khu bảo tồn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.