preloader
Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và bảo tồn các loài thú nhỏ, Dơi, và Chim ở Việt Nam
Ngôn ngữ :

Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và bảo tồn các loài thú nhỏ, Dơi, và Chim ở Việt Nam

Nối tiếp chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực cho các cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) về các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thực địa. Tháng 2 năm 2021, CCD đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (IEBR) tổ chức khóa tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về “Phương pháp nghiên cứu Thú nhỏ, Dơi, và Chim”.  Khóa tập huấn có sự tham gia, chia sẻ của các chuyên gia nghiên cứu thực địa có kinh nghiệm như TS. Nguyễn Trường Sơn, chuyên gia về nghiên cứu Dơi và Thú nhỏ, TS. Lê Mạnh Hùng chuyên gia nghiên cứu chim. Khóa tập huấn giúp cho các chuyên gia của CCD có cơ hội trau dồi và học hỏi thêm từ các chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, kĩ năng điều tra ở thực địa cũng như cập nhật các thông tin về hệ thống phân loại và các hướng nghiên cứu mới cũng như các vấn đề bảo tồn đối với nhóm động vật hoang dã đang bị đe dọa ở Việt Nam.

CCD sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động đào tạo gắn với thực hành nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, bảo tồn cho đội ngũ chuyên gia trẻ. Các kiến thức và kỹ năng học được từ tập huấn và các chuyên gia bảo tồn có kinh nghiệm sẽ giúp CCD thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn và thúc đẩy sự phục hồi cho các loài động, thực vật nguy cấp ở Việt Nam và trong khu vực.

Ảnh 1: TS. Lê Mạnh Hùng đang chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu
Ảnh 2: Các học viên và chuyên gia đang trao đổi kinh nghiệm
Ảnh 3: Chuyên gia Nguyễn Trường Sơn đang chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu
Ảnh 4: Giảng viên và các học viên của khóa tập huấn

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.