preloader

DU LỊCH VÀ TRẢI NGHIỆM

Du lịch là một thế mạnh của Việt Nam. Với sự đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và cảnh quan tự nhiên, đặc biệt ở các vùng miền núi, vùng ven biển và trong các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản, sinh quyển. Du lịch vừa là công cụ giải trí, đòn bẩy giúp phát triển kinh tế và đặc biệt đây còn là một công cụ giáo dục rất thích hợp nếu được thiết kế và sử dụng đúng cách. Chính vì thế, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng hoạt động du lịch như một công cụ để giúp công chúng hiểu, và cảm nhận được các giá trị của thiên nhiên, văn hóa và cũng là công cụ để hỗ trợ các cộng đồng vùng xa, vùng miền núi, ven biển phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang và luôn hỗ trợ, thúc đẩy các chương  trình quy hoạch, phát triển, nâng cao năng lực về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cho các đối tác và cộng đồng địa phương. Hoạt động du lịch cũng đang được chúng tôi sử dụng như một công cụ nâng cao nhận thức của công chúng thông qua các chương trình trải nghiệm, học tập về thiên nhiên và văn hóa.

Phân tích, đánh giá hiện trạng tiềm năng du lịch tại tỉnh Điện Biên (ảnh: Nguyễn Mạnh Hà)

Nghiên cứu về các vấn đề du lịch

Hiện tại, CCD đang phối hợp với nhiều địa phương, các Vườn quốc gia, khu bảo tồn, các khu dự trữ sinh quyển, khu di sản, các công ty du lịch và cộng đồng xây dựng các nghiên cứu về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững.

Các nội dung nghiên cứu chính liên quan đến:

  • Tổng quan các tài liệu lên quan đến du lịch.
  • Xu hướng phát triển du lịch bền vững trên thế giới và Việt Nam.
  • Điều tra, nghiên cứu các tiêu chí, mô hình phát triển du lịch bền vững.
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng tiềm năng du lịch.
  • Các bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch bền vững.
Thác Sông Moóc - một điểm nằm trong quy hoạch du lịch tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (ảnh: Bùi Hà Vi)

Quy hoạch và phát triển du lịch

CCD đang phối hợp và hỗ trợ đối tác thực hiện các dự án quy hoạch, phát triển các đề án du lịch ở nhiều khu vực trong cả nước. Với tầm nhìn và kinh nghiệm của mình, CCD luôn thúc đẩy và gắn kết các hoạt động du lịch với các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa.

Hiện nay, CCD đang đang thực hiện các hoạt động quy hoạch và phát triển du lịch ở:

Kỷ niệm với du khách trong chương trình trải nghiệm ở Y Tý - Bát Xát - Lào Cai (ảnh: Phạm Hồng Long)

Các chương trình Trải nghiệm Thiên nhiên và Văn hóa

Trải nghiệm Thiên nhiên và Văn hóa là một phần của Chương trình Truyền thông và Giáo dục do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm. Mục tiêu của chương trình là tổ chức các chương trình trải nghiệm ở các vùng có giá trị cảnh quan, giá trị thiên nhiên, và ở các khu vực có giá trị văn hóa đặc sắc. Chương trình là giúp người dân tham gia hiểu, trân trọng các giá trị của thiên nhiên và văn hóa, từ đó hành động trách nhiệm hơn.

Mục đích chính của Chương trình Trải nghiệm Thiên nhiên và Văn hóa là giúp:

  • Công chúng hiểu và nhận thức được trách nhiệm của mình với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa;
  • Nâng cao nhận thức về môi trường và trách nhiệm của công chúng, đặc biệt là những người trẻ tuổi;
  • Góp phần cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương, đặc biệt là những cộng đồng phụ thuộc vào rừng, bằng cách tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập thông qua các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
  • Khuyến khích các sáng kiến và hành động mới về giáo dục, nâng cao nhận thức của công chúng về trách nhiệm môi trường và xã hội.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.