preloader
Tăng cường bảo tồn culy (Nycticebus spp.) ở Việt Nam
Ngôn ngữ :

Tăng cường bảo tồn culy (Nycticebus spp.) ở Việt Nam

Trong chương trình bảo tồn loài nguy cấp của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), từ ngày 24-31 tháng 5 năm 2019, nhóm nghiên cứu của CCD phối hợp với cán bộ Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên thực hiện các hoạt động điều tra đầu tiên về các loài Culy ngoài thực địa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Xuân Liên là vùng phân bố và là sinh cảnh quan trọng cho các loài culy ở Việt Nam. Xuân Liên liền giải với Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt tạo ra một vùng sinh cảnh lớn, nguyên vẹn phù hợp cho sự tồn tại, phát triển của culy và nhiều loài nguy cấp khác như voọc, vượn, thú móng guốc, thú ăn thịt ở khu vực phía Bắc. CCD đang phối hợp chặt chẽ với các khu bảo tồn để tăng cường các nỗ lực bảo tồn cho các loài nguy cấp và tăng cường năng lực cho cán bộ nhằm bảo vệ tốt hơn cho sinh cảnh và quần thể của các loài hoang dã.

Ảnh 1. Cuộc khảo sát của CCD
Ảnh 2. Môi trường sống của Culi
Ảnh 3. Điều tra viên
Ảnh 4. Cá thể culy được phát hiện trong khảo sát ban đêm
Ảnh 5. Cầy phát hiện trong khảo sát

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.