preloader
Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam
Ngôn ngữ :

Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam

Ngày 25/9/2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức thành công hoạt động học tập và trải nghiệm thiên nhiên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long trong nội dung của khóa tập huấn “Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng và các mô hình chia sẻ lợi ích ở một số Khu Bảo tồn, Vườn Quốc gia ở Việt Nam”. Tham gia hoạt động trải nghiệm có hơn 40 giảng viên trẻ đến từ nhiều tổ chức phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Yersin, trường Đại học Hoa Sen.

Trung tâm CCD đã chia sẻ số mâu thuẫn giữa Phát triển và Bảo tồn đồng thời đưa ra những bài học thành công về cân bằng mâu thuẫn đó thông qua các mô hình sinh kế gắn với quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể, đó là mô hình du lịch gắn với cộng đồng ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long với các thuận lợi và khó khăn từ nhiều góc nhìn khác nhau. Các học viên cũng danh thời gian thăm và tìm hiểu các giá trị của Khu Bảo tồn Vân Long và quan sát các loài chim nước và loài Voọc Mông trắng (Trachypithecus delacouri) là một trong 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới đang được bảo tồn và phục hồi thành công ở Vân Long.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển hiện đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm bảo tồn loài Voọc Mông trắng và các loài động, thực vật nguy cấp của Việt Nam thông qua các hoạt động bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng. Ngoài các hoạt động bảo tồn loài, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, Trung tâm cũng thực hiện các chương trình truyền thông về bảo tồn thiên nhiên thông qua Chương trình Trải nghiệm Thiên nhiên và Văn hóa để giúp công chúng hiểu và trân trọng các giá trị của thiên nhiên và có các hành động tích cực giúp bảo vệ và phục hồi các loài động, thực vật đang bị đe dọa, các vùng bảo tồn quan trọng của Việt Nam.

Hình 1. Tìm hiểu về giá trị của Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long
Hình 2: Tìm hiểu về các hoạt động bảo tồn ở Vân Long
Hình 3. Trò chuyện cùng Ban quản lý Khu Bảo tồn
Hình 4: Thăm khu bảo tồn và tìm hiểu về hệ sinh thái đất ngập nước.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.