preloader
BẢO TỒN VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG TỪ NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Ngôn ngữ :

BẢO TỒN VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG TỪ NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Từ 19 đến 20 tháng 12/2023, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thực hiện chương trình truyền thông bảo tồn vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) và các loài bị đe dọa tuyệt chủng khác ở Vũ Quang. Mục tiêu của chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và khuyến khích cộng đồng tham gia và hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên. Chương trình truyền thông là một phần của dự án “Bảo tồn loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”, thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do USAID tài trợ.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của người dân và đại diện chính quyền địa phương thuộc các xã vùng đệm. Các hoạt động truyền thông đã giúp người dân hiểu được mức độ nguy cấp của các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài vượn đen má trắng tại Vườn quốc gia Vũ Quang và sự cần thiết phải chung tay hành động nhằm bảo vệ các loài hoang dã khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Qua các hoạt động truyền thông, người dân và các bên liên quan cũng bày tỏ sự ủng hộ, cam kết tham gia và hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn. Với các hiểu biết và hỗ trợ đó, người dân cũng sẽ tích cực chia sẻ thông tin cho người thân, cộng đồng lân cận về quy định pháp luật bảo vệ động vật hoang dã để khuyến khích mọi người không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên như săn, bắt, bẫy, khai thác lâm sản.

Với sứ mệnh của mình, CCD đã và đang phối hợp với các vườn quốc gia/khu bảo tồn và các địa phương thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhằm bảo vệ hiệu quả và từng bước phục hồi thiên nhiên ở Việt Nam.

Ảnh 1: Cộng đồng chia sẻ về tác động và mối đe dọa
@CCD/2023
Ảnh 2: Sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ
@CCD/2023
Ảnh 3: Cam kết bảo tồn đa dạng sinh của các bên tham gia
@CCD/2023

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.