preloader
CCD xây dựng “Đề án du lịch sinh thái trong Rừng phòng hộ Lang Chánh giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040”
Ngôn ngữ :

CCD xây dựng “Đề án du lịch sinh thái trong Rừng phòng hộ Lang Chánh giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2040”

Du lịch sinh thái là một hướng đi giúp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn và rừng phòng hộ nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ có thêm các nguồn thu cho công tác quản lý bảo vệ rừng và sự da dạng sinh học. Ngoài ra, du lịch sinh thái cũng giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với các giá trị thiên nhiên, qua đó giúp họ hiểu, trân trọng và có hành đồng trách nhiệm hơn để bảo vệ và gìn giữ các giá trị đó. Thành công của một số mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam như Cát Tiên, Phong Nha – Kẻ Bàng, Ba Vì, Vân Long, Trà Sư là bài học kinh nghiệm tốt giúp các chủ rừng khác có kế hoạch khai thác các giá trị cảnh quan tự nhiên, giá trị sinh thái của đơn vị mình hiệu quả hơn thông qua phát triển du lịch.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) nhìn nhận du lịch sinh thái là một hướng đi chiến lược cần được thúc đẩy cho các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam. Do đó, trong năm 2020, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho việc xây dựng “Đề án phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên”, Trung tâm đã phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Lang Chánh xây dựng đề án du lịch sinh thái lấy trọng tâm là trải nghiệm các giá trị của tự nhiên và văn hóa bản địa. Mục tiêu của đề án là khai thác bền vững các giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa bản địa hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của đại chúng và tạo việc làm, giúp nâng cao thu nhập, đời sống của cộng đồng, giảm sự phụ thuộc của họ vào tài nguyên rừng. Đề án chú trọng thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng vào các hoạt động du lịch nhằm gắn quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ thúc đẩy các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm văn hóa bản dịa nhằm giúp công chúng cảm nhận được các giá trị của thiên nhiên và văn hóa, qua đó sẽ có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và bảo vệ các giá trị của thiên nhiên và văn hóa bản địa đó.

Ảnh 1. Tham vấn với cộng đồng về các hoạt động du lịch
Ảnh 2. Nét của bản Thái vùng Lang Chánh
Ảnh 3. Trải nghiệm một số hoạt động văn hóa ở địa phương
Ảnh 4: Giá trị cảnh quan thiên nhiên ở Lang Chánh
Ảnh 5. Một góc suối yên bình ở Lang Chánh

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.