preloader
CHUNG TAY VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC NỖ LỰC TRỒNG CÂY, PHỤC HỒI RỪNG VÀ CÁC VÙNG SINH CẢNH TỰ NHIÊN
Ngôn ngữ :

CHUNG TAY VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC NỖ LỰC TRỒNG CÂY, PHỤC HỒI RỪNG VÀ CÁC VÙNG SINH CẢNH TỰ NHIÊN

Ngày 26/10, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Công ty Cổ phần SMEC Việt Nam và Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh trồng 300 cây thuộc nhóm gỗ lớn nhằm góp phần phục hồi rừng và nâng cao giá trị đa dạng sinh học và phòng hộ đầu nguồn. Việc trồng các cây gỗ lớn, loài bản địa cũng góp phần phục hồi sinh cảnh tự nhiên là nơi sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã ở địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ, điều hòa không khí, ứng phó với thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu. 

Trong nỗ lực chung về trồng rừng, phục hồi các sinh cảnh tự nhiên ở khắp các vùng trong cả nước, CCD đang hợp tác với các cá nhân, tập thể, khối doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trồng cây, gây rừng. Các hoạt động trồng cây cũng là một phần trong Chương trình Tăng cường nhận thức và Trách nhiệm của công chúng về bảo tồn đa dạng sinh học, chống suy thoái và mất rừng tại Việt Nam mà CCD đang thực hiện trong sốt 5 năm qua và trong thời gian tới.

Hình 3: Chung tay trồng và phục hồi rừng vì MỘT VIỆT NAM XANH!
@CCD/2023

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.