preloader
ĐA DẠNG CÁCH THỨC TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngôn ngữ :

ĐA DẠNG CÁCH THỨC TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bối cảnh COVID-19 đã khiến nhân loại buộc phải thay đổi những thói quen cố hữu. Truyền thông bảo vệ môi trường cũng phải dần chuyển sang các phương thức mới, thích ứng hơn trong tình hình dịch bệnh nhưng không kém phần lan tỏa và thu hút. Các loại hình truyền thông được ứng dụng có thể kể đến như âm nhạc; giáo dục; hội thảo và triển lãm trực tuyến kêu gọi hành động vì môi trường,v.v.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) lựa chọn kết nối với công chúng qua một dự án làm phim tài liệu sinh thái (ECO film) dưới sự tài trợ của Viện Goethe. Bên cạnh đó, dự án khuyến khích sự tham gia của các nhà/nhóm làm phim để cùng CCD truyền tải những nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và xây dựng sinh kế bền vững cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Truyền hình nhân dân (Nhân dân TV) đã đề cập đến dự án ECO film trong chuyên mục “Môi trường và tài nguyên” với vai trò góp phần đa dạng hóa phương thức truyền thông bảo vệ môi trường. Không chỉ tiếp cận nhiều thành phần khán giả, dự án còn phát đi một cách trực quan tính cấp thiết của bảo vệ môi trường trong khôi phục hành tinh và xây dựng tương lai bền vững hơn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.