preloader
Tham vấn đánh giá nhu cầu bảo tồn và đánh giá lợi ích bảo tồn có sự tham gia nhằm chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ Danh lục xanh của IUCN cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long tỉnh Ninh Bình

Tham vấn đánh giá nhu cầu bảo tồn và đánh giá lợi ích bảo tồn có sự tham gia nhằm chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ Danh lục xanh của IUCN cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 30/7 đến ngày 31/7/2019 tại Hội trường Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập Nước Vân Long (KBT) đã diễn ra cuộc họp tham vấn đánh giá nhu cầu bảo tồn và đánh giá lợi ích bảo tồn có sự tham gia nhằm chuẩn bị hồ sơ Danh lục xanh IUCN. Đây là hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) do ông Lê Thiện Đức là Phó giám đốc của Trung tâm CCD thực hiện. Tham gia cuộc họp tham vấn có 21 thành viên đại diện cho KBT – Vân Long; Hạt kiểm lâm huyện Gia Viễn; Lãnh đạo xã Gia Vân, Lãnh đạo xã Gia Hòa; Trạm du lịch xã Vân Long, đại diện các trưởng thôn sống trong KBT và chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển (CCD). Mục tiêu chính của hội thảo là tham vấn với KBTTN Vân Long và các bên liên quan cấp địa phương nhằm đánh giá nhu cầu bảo tồn và đánh giá lợi ích của khu bảo tồn có sự tham gia nhằm thu thập thông tin/bằng chứng xem những lợi ích về kinh tế, xã hội, sinh thái và tiếng nói của các bên liên quan có được cân nhắc trong quản trị và bảo vệ tại KBTTN Vân Long.

Tại hội thảo Ông Lê Thiện Đức – Phó giám đốc Trung tâm CCD giới thiệu về Danh lục xanh của IUCN cũng như những lợi ích cho các Vườn Quốc Gia, Khu bảo tồn khi đạt được danh hiệu này. Cụ thể giúp các bên liên quan: (i) Nhận diện thực tiễn tốt trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; (ii) Là công cụ chuẩn đoán cho những hành động mục tiêu và phát triển năng lực để có những kết quả tốt hơn; (iii) Cung cấp minh chứng cho những nhà đầu tư công và tự thấy kết quả bảo tồn đã đạt được; (iv) Cung cấp thông tin chứng minh có đóng góp đến các mục tiêu đa dạng sinh học toàn cầu.

Trong cuộc họp tham vấn, nhiều thông tin hữu ích được các thành viên tham gia chia sẻ cởi mở liên quan đến giá trị bảo tồn, các mối đe dọa, mục tiêu bảo tồn, các bên liên quan, lợi ích của cộng đồng khi tham gia vào công tác bảo tồn…Đây là thông tin đầu vào rất quan trọng để hoàn thiện các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn Danh lục xanh IUCN. Bên cạnh đó việc có nhiều đại diện của các bên liên quan tham gia cùng góp ý, thảo luận giúp việc thu thập thông tin được cụ thể và chính xác hơn.

Nếu hồ sơ Danh lục xanh IUCN đáp ứng các tiêu chí và chỉ số chứng tỏ hiệu quả bảo tồn và được hội đồng xét duyệt chấp thuận và thông qua thì khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập Nước Vân Long sẽ là một trong những khu BTTN đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này. Đây sẽ là động lực rất lớn để KBTTN Vân Long và các bên liên quan tích cực hơn trong các hoạt động bảo tồn quần thể Voọc mông trắng và phát triển bền vững hệ sinh thái núi đá vôi, đất ngập nước lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, danh hiệu này cũng sẽ truyền cảm hứng cho các Vườn quốc gia hoặc Khu bảo tồn khác thực hiện theo.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội thảo
Ảnh 2. Ông Lê Thiện Đức – Phó giám đốc Trung tâm CCD thúc đẩy thảo luận
Ảnh 3. Ông Mai Văn Quyền GĐ KBTTN Vân Long bày tỏ ý kiến
Ảnh 4. Các thành viên đánh giá các mối đe dọa bảo tồn
Ảnh 5. Một góc khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập Nước Vân Long.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.