preloader
HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ CỦA 104 CÁ THỂ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Ngôn ngữ :

HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ CỦA 104 CÁ THỂ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã đồng hành cùng Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội và Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên tái thả hơn 100 cá thể động vật hoang dã trở về tự nhiên. Các cá thể động vật hoang dã được tái thả là động vật đã được giải cứu từ các vụ buôn bán, nuôi nhốt. Sau một thời gian cứu hộ, chăm sóc và kiểm tra sức khỏe, đảm bảo tiêu chí tái thả đã được trở về với thiên nhiên – ngôi nhà của chúng. Sau khi tái thả, CCD sẽ phối hợp với Xuân Liên thực hiện các hoạt động giám sát cho một số cá thể rùa để đánh giá khả năng thích nghi và phát triển của chúng nhằm có các biện pháp tái thả phù hợp hơn.

CCD vẫn đang và luôn nỗ lực thực hiện các dự án bảo tồn, phục hồi, chống săn bắt, buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã Việt Nam. Trung tâm mong nhận được nhiều hợp tác và có cơ hội đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm tới vấn đề môi trường trong các nỗ lực bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.