preloader
Hội thảo xây dựng chiến lược bảo tồn cho voọc mũi hếch

Hội thảo xây dựng chiến lược bảo tồn cho voọc mũi hếch

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Vườn thú Denver và các đối tác như Đại học Colorado Boulder (CU), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và loài Nguy cấp (CBES), Tổ chức Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) đã tổ chức thành công hội thảo lập chiến lược bảo tồn voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) từ ngày 18-19 tháng 6 năm 2019. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các bên để lập một chiến lược thực tiễn và có tính thích ứng cao cho công tác bảo tồn loài voọc mũi hếch đặc hữu và nguy cấp của Việt Nam.

Công cuộc tiếp cận mở trong bảo tồn được sử dụng như cách tiếp cận chính cho việc chia sẻ thông tin, xác định các vấn đề và lập kế hoạch. Khi sự phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan được cải thiện sẽ đảm bảo việc thực hiện các nỗ lực bảo tồn sẽ hiệu quả hơn nhờ đó sẽ đảm bảo được sự tồn tại và hướng tới việc xúc tiến phục hồi một cách bền vững quần thể của voọc mũi hếch ở các vùng phân bố của chúng trong tương lai.

Một số hình ảnh trong hội thảo:

Ảnh 1. Toàn cảnh hội thảo
Ảnh 2: Thảo luận nhóm
Ảnh 3. Ý kiến của chuyên gia
Ảnh 4. Trao đổi ý kiến giữa các chuyên gia
Ảnh 5. Trình bày kết quả sau thảo luận
Ảnh 6: Chụp ảnh nhóm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *