preloader
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM VÀ CÁC KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI
Ngôn ngữ :

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM VÀ CÁC KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Nằm trong khuôn khổ dự án “Du lịch bền vững và các khu bảo tồn trong bối cảnh hậu COVID-19” do Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) triển khai. Ngày 27/12, tại Nhà khách Quốc hội, trụ sở 27A Trần Hưng Đạo, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp IUCN thực hiện hội thảo “Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên ở Việt Nam và các kế hoạch tương lai”. Tham gia hội nghị có hơn 40 đại biểu gồm: đại diện các Ban quản lý các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp du lịch, các trường đại học, cao đẳng, cơ quan báo chí và Đại diện tổ chức IUCN.

Buổi hội thảo có mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn Thiên nhiên ở Việt Nam, xu hướng phát triển du lịch sau đại dịch, các kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn Thiên nhiên ở Việt Nam, cũng như tham vấn kế hoạch phát triển trong tương lai. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp các khu có định hướng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái một cách hiệu quả đồng thời gắn liền với lợi ích của cộng đồng.

Tại hội thảo, có nhiều góp ý bổ ích và quan trọng cho báo cáo trong đó tập trung vào các nội dung về phương pháp nghiên cứu, các thách thức cũng như các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn ở Việt Nam. Các thành viên tham gia đánh giá cao kết quả thu thập thông tin trong báo cáo và khẳng định đây là một trong các nghiên cứu quan trọng, mang tính tổng hợp về đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn tại Việt Nam.

Hiện nay, CCD đã và đang hỗ trợ nhiều các vườn quốc gia, Khu bảo tồn trên cả nước xây dựng các đề án phát triển du lịch sinh thái, giải trí và nghỉ dưỡng. CCD luôn hướng mục tiêu đưa du lịch sinh thái trong các khu rừng đặc dụng như một công cụ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng. Du lịch sẽ hỗ trợ cộng đồng địa phương có thêm cơ hội việc làm, qua đó cải thiện thu nhập, giảm được sự phụ thuộc cũng như các tác động tới rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.