preloader
Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam
Ngôn ngữ :

Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam

Ngày 29/9, tại khách sạn FTE Ba Đình, các đại diện từ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tham dự Hội thảo “Nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam”. Hội thảo do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện giúp tăng tính nhận diện và vai trò, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức trong nước trong vận động chính sách về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Hội thảo đã mở ra cơ hội trao đổi những thuận lợi, khó khăn, trong công tác phản biện, nghiên cứu, phân tích và khuyến nghị các chính sách bảo vệ động vật hoang dã từ những kinh nghiệm đã có của các NGOs. Từ đó, các tổ chức cùng tìm ra hướng giải quyết và chia sẻ các nhu cầu hỗ trợ từ các bên liên quan, đặc biệt từ WWF Việt Nam để vận động chính sách được hiệu quả. Sự kiện giúp đẩy nhanh quá trình hành động và sự tham gia của Quốc hội, Chính phủ và công chúng vào các hoạt động ngăn chặn bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã cho giai đoạn 2022-2030.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.