preloader
HỘI THẢO: “Xã hội hóa nguồn lực cho phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu”

HỘI THẢO: “Xã hội hóa nguồn lực cho phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu”

Sáng 20/6/2023, VUSTA – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với các thành viên People and Nature Reconciliation (PanNature), Save Vietnam’s Wildlife, Center for Nature Conservation and Development (CCD) và Cegorn tổ chức Hội thảo: “Xã hội hóa nguồn lực cho phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu” với mục tiêu chia sẻ, thảo luận và kiến nghị các giải pháp, sáng kiến chính sách nhằm thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực hiệu quả để chung tay góp phần vào mục tiêu quốc gia và toàn cầu về bảo tồn thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.

Thời gian: 8:00 – 12:00, ngày 20/6/2023

Địa điểm: Trụ sở VUSTA – Lô D20, ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký tham gia: https://bit.ly/hoithao20062023

Nội dung dự kiến của hội thảo gồm:

• Báo cáo đề dẫn: Thúc đẩy các tổ chức khoa học công nghệ trong thực hiện các chương trình phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu

• Xã hội hóa việc huy động nguồn lực cho phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu

• Các sáng kiến xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường từ kinh nghiệm của Hội Bảo vệ và thiên nhiên môi trường Việt Nam

• Các chính sách xã hội hóa cho bảo tồn thiên nhiên, thực hiện NBSAP và Khung đa dạng sinh học toàn cầu ở Việt Nam

• Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực, hỗ trợ, tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên

• Hiệu quả từ xã hội hóa cho bảo vệ và phát triển rừng: Bài học từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

• Kinh nghiệm của GEF trong phối hợp với các bên liên quan trong thực hiện các dự án bảo tồn thiên nhiên và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

• Kinh nghiệm huy động nguồn lực và hỗ trợ các tổ chức địa phương của UNDP tại Việt Nam

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Bà Chu Thị Tú Hoa, Điện thoại: 0916055567; Email: hoakhcn1973@gmail.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.