preloader
HỌP THAM VẤN CẤP TỈNH ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TẠI VƯỜN QUỐC GIA SÔNG THANHVÀ KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH VOI GIAI ĐOẠN 2023-2030
Ngôn ngữ :

HỌP THAM VẤN CẤP TỈNH ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TẠI VƯỜN QUỐC GIA SÔNG THANHVÀ KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH VOI GIAI ĐOẠN 2023-2030

Tháng 9 năm 2023, Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh và Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi đã phối hợp với Ban quản lý dự án VFBC và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tổ chức “Cuộc họp tham vấn cấp tỉnh Quảng Nam về xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Sông Thanh và Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi giai đoạn 2023-2030”. Tham gia hội nghị có hơn 30 đại biểu gồm: đại diện các sở, ban, ngành, và các huyện của tỉnh Quảng Nam, các chuyên gia về du lịch cùng thảo luận và góp ‎ý cho các đề án du lịch.

Trong hội thảo, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đã chia sẻ về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái tại Sông Thanh và Khu bảo tồn Voi cũng như các thách thức mà các khu đang gặp phải trong việc sử dụng các thế mạnh đó cho phát triển du lịch. Đặc biệt, trong bối cảnh cả hai khu đều là các khu mới, nguồn lực không nhiều và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và thu hút đầu tư cho du lịch.

Tại hội thảo, có nhiều góp ý quan trọng cho đề án, trong đó tập trung vào các các giải pháp phát triển du lịch tại các điểm và khu vực có tiềm năng ở Sông Thanh và Khu bảo tồn Voi, các loại sản phẩm đặc thù và quan trọng nhất là cơ chế huy động nguồn lực. Các bên đều đánh giá du lịch sẽ cần thu hút các nguồn đầu tư lớn, lâu dài. Do đó, các nhà đầu tư cần có tiềm lực và trách nhiệm đồng hành với hai khu. Đồng thời, du lịch ở các khu cũng cần gắn và kết nối với các điểm du lịch quan trọng khác ở Quảng Nam như Hội An, Mỹ Sơn và các tỉnh bạn để tạo chuỗi và kết nối các điểm. Ngoài ra, lợi ích của cộng đồng và du lịch ở địa phương cần được chú trọng nhằm tăng tính đa dạng loại hình du lịch qua đó tạo được việc làm, tăng thu nhập và giảm sự phụ thuộc của cộng đồng vào tài nguyên rừng.

Hiện nay, CCD đã và đang hỗ trợ nhiều các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các ban quản lý rừng phòng hộ trong cả nước xây dựng các đề án phát triển du lịch sinh thái. CCD luôn hướng tới mục tiêu giúp các khu đưa du lịch sinh thái trong thành một công cụ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chúng. Du lịch sẽ hỗ trợ công tác bảo tồn, tạo nguồn thu cho các hoạt động quản lý, bảo tồn; và ổn định cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.