preloader
HỌP THAM VẤN VỀ ĐỀ ÁN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Ngôn ngữ :

HỌP THAM VẤN VỀ ĐỀ ÁN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 28/3/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã tổ chức họp tham vấn về Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế, xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2023 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội thảo có ông Phạm Văn Minh Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn – chủ trì hội nghị, đại diện các phòng, ban chuyên môn và 26 xã, thị trấn của huyện Sóc Sơn, các chuyên gia du lịch. Tại cuộc họp, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đơn vị hỗ trợ thực hiện xây dựng Đề án đã chia sẻ đề án với các trọng tâm phát triển du lịch ở Sóc Sơn trong thời gian tới.

Góp ý cho đề án, các đại biểu, các chuyên gia đã chỉ ra những tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch huyện Sóc Sơn cần khai thác trong thời gian tới cũng như các sản phẩm cần xây dựng để thực sự nâng tầm cho các hoạt động du lịch ở huyện.  CCD cũng chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến quản lý, khai thác các tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hoá, lịch sử có thể ứng dụng ở Sóc Sơn.  Theo đó, Đề án phát triển du lịch bền vững với phát triển kinh tế, xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2023 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp hoàn chỉnh quy hoạch về du lịch, kêu gọi đầu tư và định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù để du lịch sẽ là một hoạt động kinh tế, xã hội mũi nhọn của huyện.  

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.