preloader
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC BẢO TỒN CÁC LOÀI RÙA TẠI XUÂN LIÊN
Ngôn ngữ :

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC BẢO TỒN CÁC LOÀI RÙA TẠI XUÂN LIÊN

Nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và cứu hộ rùa mà CCD đang phối hợp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, trong tháng 7 năm 2022, nhóm nghiên cứu của CCD và Xuân Liên đã phối hợp với các chuyên gia đến từ Cao đẳng Dalton State (Hoa Kỳ), Bảo tàng động vật Senckenberg (Đức) và Công viên động vật hoang dã Sainte Croix (Pháp) thực hiện hoạt động điều tra tại thực địa. Mục tiêu của đợt nghiên cứu là đánh giá các hoạt động giám sát rùa đang thực hiện nhằm nâng cao tính hiệu quả của phương pháp và quy trình giám sát.

Trong đợt điều tra, nhóm đã ghi nhận được 03 loài rùa trên thực địa gồm Rùa hộp trán vàng bắc (Cuora galbinifrons), Rùa núi viền (Manouria impressa) và Rùa đầu to (Platysternon megacephalum). Đây là 3 loài rùa trong nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) và Nguy cấp (EN) trong Danh lục đỏ IUCN* 2022. Nhóm cũng thực hiện hoạt động giám sát định kỳ cho các cá thể Rùa hôp trán vàng bắc đã được gắn thiết bị phát sóng ngắn để đánh giá khả năng thích nghi và phát triển sau tái thả.

Trong thời gian tới, CCD tiếp tục phối hợp với các cá nhân, tổ chức và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên để tiến hành thêm các đợt điều tra thực địa ở các khu vực ít được nghiên cứu trong khu bảo tồn để đánh giá thêm về khu hệ rùa ở đây. CCD cũng tiếp tục phối hợp với Xuân Liên thực hiện các hoạt động truyền thông cho cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức cho người dân, giảm các mối đe dọa tới động vật và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng với các hoạt động bảo tồn ở đây.

* IUCN: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.