preloader
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021!

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021!

Ngày môi trường thế giới năm nay, năm 2021, có chủ đề “Định hình, tái tạo, phục hồi hệ sinh thái” nhằm hàn gắn những tổn thương của các hệ sinh thái, trong đó có hệ sinh thái rừng.

Nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2021, Trung Tâm bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) cùng với Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và Tổ chức One Tree Planted phát động chương trình trồng và phục hồi các hệ sinh thái rừng tự nhiên đã bị suy thoái ở Thường Xuân. Dự án sẽ trồng ít nhất 20.000 cây bản địa nhằm phục hồi 45ha rừng suy thoái và đất trống ở Xuân Liên góp phần phục hồi rừng, tăng độ che phủ nhằm cải thiện môi trường, hạn chế các rủi ro thiên tai, phục hồi sinh cảnh sống cho các loài động vật hoang dã và tăng giá trị phòng hộ cho rừng đầu nguồn sông Chu.

Hoạt động trồng rừng không chỉ nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và Khu bảo tồn Xuân Liên mà còn thu hút được sự quan tâm, tham gia của cộng đồng địa phương, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc Thái. Trong ngày phát động, ít nhất 30 người dân địa phương đã cùng các cán bộ khu Bảo tồn, Kiểm lâm địa phương và đại diện CCD vận chuyển cây giống, cải tạo thực bì và trồng hàng nghìn cây tại các khu vực rừng suy thoái.

CCD đã và đang nỗ lực làm việc với các khu bảo tồn, vườn quốc gia, các rừng phòng hộ và các nhà tài trợ để trồng loài cây bản địa ở các khu vực có giá trị bảo tồn, các khu vực rừng phòng hộ xung yếu, khu vực nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các nỗ lực này góp phần tăng độ che phủ rừng, phục hồi nơi sống của các loài nguy cấp và các dịch vụ hệ sinh thái giúp ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. Hoạt động trồng rừng này cũng là một phần trong chuỗi hoạt động mà CCD tham gia thực hiện mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh của đến năm 2025 của Chính phủ Việt Nam.

Người dân cùng cán bộ kiểm lâm di chuyển cây giống từ vườn ươm đến vị trí trồng cây của dự án
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây
Người dân tham gia trồng cây

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.