preloader
KHỞI ĐỘNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC BON TẠI VIỆT NAM
Ngôn ngữ :

KHỞI ĐỘNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC BON TẠI VIỆT NAM

Nhằm mục tiêu kết nối các đối tác có cùng mối quan tâm về môi trường và phát triển bền vì một xã hội không cacbon, ngày 29/11/2022, nền tảng đối tác kinh doanh (BPP) – một chương trình của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã tổ chức sự kiện khởi động, công bố 6 nhóm đối tác mới để phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.

Sự kiện là điều kiện để các nhóm đối tác có cơ hội làm quen và chia sẻ về dự án của mình cũng như những mối quan tâm riêng xoay quanh vấn đề phát triển thị trường carbon. Bên cạnh đó, với kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực của mình, các nhóm đối tác đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường carbon cho các nhà sản xuất, xây dựng năng lực của các bên liên quan tại địa phương và mang lại lợi ích cho xã hội.

“Tạo điều kiện cho các dự án carbon dựa vào thiên nhiên” là một trong sáu sáng kiến được đề xuất bởi nhóm đối tác gồm Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), NatureCo, One Tree Planted, Cooper Energy và DFAT. Nhóm đối tác sẽ tập trung xác định các cơ hội cho các Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) trên khắp Việt Nam nhằm giảm suy thoái đa dạng sinh học, nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương trong lĩnh vực thương mại các bon, tạo điều kiện trong đầu tư của các đối tác vào thị trường các bon ở Việt Nam và phát triển dự án thí điểm NbS tập trung vào giảm thiểu carbon thông qua trồng rừng. Những kết quả thu được sẽ được phát triển thành một bộ công cụ, giúp đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của khu vực tư nhân khi đầu tư vào NbS tại Việt Nam.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.