preloader
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG CHO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
Ngôn ngữ :

NÂNG CAO KỸ NĂNG GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG CHO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Kiểm lâm là lực lượng chủ đạo trong công tác thanh tra, kiểm tra và bảo vệ rừng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, bên cạnh việc tuần tra, kiểm tra, các cán bộ Kiểm lâm còn đảm nhận thực hiện các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi thái độ, hành vi của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Truyền thông và giáo dục môi trường (TT&GDMT) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi là các hoạt động cần thực hiện thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi tính thích ứng và sáng tạo cao nhằm đưa các thông điệp tới với công chúng và cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn các cán bộ của Cát Tiên lại thiếu các kiến thức về truyền thông và giáo dục môi trường, các kiến thức và kỹ năng mà cán bộ của các Vườn quốc gia được đào tạo chủ yếu về lĩnh vực lâm nghiệp. Do đó, các hoạt động truyền thông mặc dù vẫn được thực hiện xong chưa đạt hiệu quả cao.

Với mục nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ của Cát Tiên về TT&GDMT, đầu năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức 02 khóa tập huấn về  kỹ năng TT&GDMT cho kiểm lâm và các cán bộ của Vườn. Khóa tập huấn tập trung vào giới thiệu các khái niệm về TT&GDMT, các kỹ năng và phương thức truyền thông phổ biến, hiệu quả, cách xây dựng chiến lược, kế hoạch, các sự kiện truyền thông cho công chúng, cho cộng đồng. Khóa tập huấn giúp bù đắp các khoảng trống về kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ của Cát Tiên mà còn giúp họ xây dựng và tự thực hiện các chiến dịch truyền thông, các hoạt động truyên truyền và tiếp cận cộng đồng hiệu quả và thiết thực hơn.

Với những hoạt động và kinh nghiệm thực hiện hoạt động TT&GDMT đã và đang được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước, CCD chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ của các vườn quốc gia, khu bảo tồn thông qua chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu để các đối tác xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động TT&GDMT hiệu quả hơn. Từ đó, CCD và đối tác có khả năng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chúng, của người dân về sự cần thiết của các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.