preloader
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên về phát triển bền vững trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu
Ngôn ngữ :

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên về phát triển bền vững trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Trong ba ngày từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2019, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), dưới sự dẫn dắt của ông Lã Quang Trung và ông Bùi Tiến Dũng, đã thực hiện khóa tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển bền vững ở vùng đệm Khu bảo tồn” cho 25 cán bộ ở các khu bảo tồn thiên nhiên của khu vực Miền Trung tại Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động thuộc dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (gọi tắt là dự án BCC – GEF). Các học viên tham dự khoá tập huấn đến từ 04 Ban quản lý dự án cấp thôn bản và 06 khu bảo tồn thiên nhiên (gồm: các khu bảo tồn: Sao La, Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam); Sao La, Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và các khu Đăk Rông, Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Khóa tập huấn tập trung chia sẻ và thảo luận các nội dung liên quan đến: (i) Phát triển bền vững và PTBV vùng đệm Khu bảo tồn; (ii) Mâu thuẫn giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển: Cách giải quyết; iii) Các mô hình sinh kế thành công tại vùng đệm của một số KBT; (iv) Huy động các nguồn kinh phí cho PTBV vùng đệm KBT từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoán bảo vệ rừng, khối tư nhân và các dự án quốc tế; (v) Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai; (vi) Chia sẻ kinh nghiệm của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Dự án của JICA về Phát triển sinh kế bền vững vùng đệm.

Mục tiêu của khóa tập huấn là, sau khi tham gia các học viên tham gia đều nắm được cơ bản các nguyên tắc về phát triển bền vững vùng đệm; hiểu thêm các mô hình sinh kế tạo thu nhập bền vững gắn với bảo vệ rừng cho cộng đồng; Biết và huy động được các nguồn vốn đầu tư phát triển bền vững vùng đệm của các Khu bảo tồn và cách bảo vệ thành quả phát triển của mình trước những rủi ro về thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đang Phối hợp với các Bên để nâng cao năng lực cho các cán bộ của các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và cộng động địa phương về quản lý và quản trị các khu bảo tồn. Có được các năng lực này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa bác bên và tăng cường được sự tham gia tích cực của cộng đồng vào các hoạt động quản lý rừng, đa dạng sinh hoc và phát triển sinh kế thích ứng thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu nhằm góp phần vào nỗ lực giảm nghèo của Quốc gia và các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Ảnh 1: Toàn cảnh tọa đàm Ảnh 2: Chia sẻ của Giảng Viên Lã Quang Trung tại buổi tập huấn
Ảnh 3: Chia sẻ thảo luận của các thành viên tham gia

Ảnh 4: Trao giấy chứng nhận cho các thành viên tham gia

Ảnh 5: Đi tham quan thực tế mô hình nuôi bò nhốt của ông Pang Ting Ram dân tộc Cơ Ho

Ảnh 6: Chụp ảnh kỷ niệm

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.