preloader
NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HỢP TÁC TRONG CÁC DỰ ÁN CÁC-BON Ở VIỆT NAM
Ngôn ngữ :

NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HỢP TÁC TRONG CÁC DỰ ÁN CÁC-BON Ở VIỆT NAM

Thị trường các-bon toàn cầu tạo ra khoảng 1 tỷ đô la hằng năm qua việc bán tín chỉ các-bon. Thị trường này được dự đoán sẽ đạt giá trị khoảng 50 tỷ đô mỗi năm trước năm 2030. Các dự đoán chỉ ra rằng 1/3 giá trị của thị trường này sẽ đến từ các dự án dựa vào thiên nhiên, bao gồm các dự án trồng rừng, nông lâm kết hợp, bảo vệ rừng, các sáng kiến các-bon xanh và trồng, phục hồi rừng ngập mặn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất ít dự án các-bon tại Việt Nam, việc chậm trễ thúc đẩy thị trường các-bon có thể làm lỡ cơ hội được hưởng các lợi ích mà các dự án này có thể mang lại cho các chủ rừng, cộng đồng và các bên tham gia trong chuỗi.

Ngày 04/01, tại Đại sứ quán Australia Việt Nam tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với NatureCo, Cooper Energy và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực triển khai các dự án về các-bon tại Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Thúc đẩy các dự án các-bon và các giải pháp dựa vào thiên nhiên”, thuộc Nền tảng Đối tác Kinh doanh (BPP) – một chương trình của DFAT hướng tới mục tiêu phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Hình 1: Hội thảo nhằm kết nối các bên quan tâm với thị trường các-bon ở Việt Nam
©CCD/2024

Tham gia hội thảo là đại diện 9 tổ chức trong nước và quốc tế đã và đang triển khai các dự án nghiên cứu về các-bon và giải pháp dựa vào thiên nhiên trong hoạt động của mình. Trong hội thảo, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm, cùng thảo luận nhằm xác định tiềm năng và xây dựng dự án các-bon hiệu quả, để thu hút nguồn đầu tư tiềm năng và đem lại nguồn lợi kinh tế – xã hội cho các chủ rừng, người dân tại khu vực dự án. Hội thảo cũng nhằm tăng cường kết nối và khuyến khích sự tham gia tích cực của các bên nhằm thúc đẩy phát triển thị trường các-bon tự nguyện, tài chính khí hậu, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và một Việt Nam không phát thải.

Với các nỗ lực và sáng kiến của mình, CCD và nhóm đối tác sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam nhằm giúp đạt mục tiêu trung hòa các-bon, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thu hút đầu tư tiềm năng từ khu vực tư nhân. Nhóm đối tác kỳ vọng các thí điểm thành công sẽ góp phần đem lại nhiều nguồn đầu tư lâu dài cho thị trường các-bon và các giải pháp dựa vào thiên nhiên giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.