preloader
Nghiên cứu khả thi về du lịch bền vững tại Cúc Phương

Nghiên cứu khả thi về du lịch bền vững tại Cúc Phương

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đặc biệt là tại các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên. Du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng không những góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa, mà còn tạo sinh kế, tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân. Do vậy, du lịch sinh thái định hướng bền vững được xác định là loại hình ưu tiên trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, du lịch sinh thái đã và đang phát triển nhanh chóng ở các Vườn quốc gia (VQG) trong cả nước và ngày càng thu hút được sự quan tâm nhiều đối tượng khách du lịch. Cúc Phương cũng là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam phát triển loại hình du lịch du lịch này và cũng định hướng đây là hoạt động du lịch chính trong thời gian tới. Để hỗ trợ Cúc Phương có các định hướng chiến lược hơn cho các hoạt động du lịch sinh thái của mình, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã có hoạt động nghiên cứu và tham vấn với các bên có liên quan về du lịch ở Cúc Phương. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch nghiên cứu tính khả thi phát triển du lịch bền vững tới năm 2030 cho Vườn Quốc gia Cúc Phương do CCD và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam thực hiện. CCD đã tiến hành phỏng vấn nhiều bên liên quan đến hoạt động du lịch tại Cúc Phương nhu các cộng đồng, chính quyền địa phương, các công ty lữ hành, các công ty và nhà cung ứng dịch vụ du lịch để thu thập ý kiến, phản hồi về sự phát triển du lịch tại đây. Từ đó đánh giá được hiện trạng hoạt động và tính kết nối cũng như mức độ tham gia của các bên từ đó đưa ra được các định hướng phát triển hiệu quả hơn, phù hợp hơn, công bằng hơn.

CCD đang hỗ trợ Cúc Phương và nhiều các khu bảo tồn, các chủ rừng khác thực hiện quy hoạch và xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái bền vững và du lịch có trách nhiệm.  Các hoạt động du lịch đó sẽ được quy hoạch một cách chiến lược và thực hành tốt nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch có tính sáng tạo, có giá trị giáo dục, tạo sinh kế, thu nhập cho cộng đồng và góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao nhận thức của công chúng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Ảnh 1: Phỏng vấn người dân và khảo sát du lịch tại bản Trác
Ảnh 2: Thu thập phản hồi của du khách
Ảnh 3: Khảo sát sản phẩm quà tặng địa phương.