preloader
NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI XUÂN LIÊN
Ngôn ngữ :

NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI XUÂN LIÊN

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã và đang phối hợp với các đối tác thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu và bảo tồn, phục hồi các loài động vật nguy cấp. Tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, CCD chú trọng bảo tồn các loài linh trưởng, rùa và thú ăn thịt nhỏ, tê tê và nhóm thực vật đặc hữu cùng các hoạt động tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, quản lý tài nguyên.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thường xuyên của CCD, các hoạt động truyền thông về bảo tồn động vật hoang dã đã được thực hiện tại các thôn, bản và các trường ở vùng đệm của Xuân Liên. Chương trình truyền thông tháng 4/2022 tập trung vào cung cấp các thông tin về loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) và các loài rùa bị đe dọa cũng như quy định của nhà nước về bảo vệ và xử phạt vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Tại các sự kiện truyền thông, người dân địa phương, các bạn học sinh được chia sẻ các thông tin và tham gia thảo luận về các loài và những hành động thiết thực mà mỗi người có thể thực hiện để hỗ trợ công tác bảo tồn các loài đó.

Bên cạnh những hoạt động bảo tồn trên thực địa, CCD còn hỗ trợ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên chú trọng vào việc thu hút sự tham gia của cộng đồng qua việc phối hợp với cộng đồng thực hiện các chương trình truyền thông tại thôn bản, tại các trường. Qua cách đó, người dân và các học sinh được cung cấp thông tin, hiểu được giá trị, vai trò của rừng và đa dạng sinh học, từ đó chủ động tham gia, ủng hộ và trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động bảo tồn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.