preloader
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO , NÂNG CAO NĂNG LỰC DU LỊCH CHO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
Ngôn ngữ :

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO , NÂNG CAO NĂNG LỰC DU LỊCH CHO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Thời gian thực hiện: 2021-2022

Đối tác: Ban Quản lý VQG Cát Tiên

VQG Cát Tiên được thành lập tại Quyết định số 08/CT ngày 13/01/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nhằm bảo tồn khu rừng tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao hàng đầu tại Việt Nam. Với những đặc trưng về địa lý, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị về đa dạng sinh học, các nguồn gen động, thực vật quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam, toàn cầu, ngày 10/11/2001, tổ chức UNESCO/MAB đã công nhận VQG Cát Tiên là Khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của Thế giới, một mắt xích quan trọng trong hệ thống khu dự trữ sinh quyển toàn cầu. Đến ngày 30/6/2011, Khu Dự trữ sinh quyển Cát Tiên được mở rộng về Khu BTTN văn hóa Đồng Nai đổi tên thành khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Ngày 04/8/2005 Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận vùng đất ngập nước Bàu Sấu là Khu Ramsar thứ 1.499 của Thế giới và thứ 2 của Việt Nam. Ngày 27/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng VQG Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt về danh lam thắng cảnh.

Ngoài những giá trị cảnh quan và đa dạng sinh học, VQG Cát Tiên còn chứa những giá trị văn hóa của gần 20 vạn dân với 33 dân tộc sinh sống trên địa bàn 36 xã, thị trấn giáp ranh Vườn như xã Nam Cát Tiên, xã Tài Lài, xã Đắc Lua,… Nhiều thôn ấp đồng bào dân tộc địa phương còn lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà cửa, truyền thống sản xuất, lối sống và phong tục tập quán địa phương. 

Với những giá trị tài nguyên du lịch đặc sắc, nhất là về cảnh quan, đa dạng sinh học và môi trường, từ lâu VQG Cát Tiên đã trở thành một điểm DLST được nhiều người biết tới với những sản phẩm du lịch độc đáo như xem thú đêm, xem vượn, xem chim, thăm cây cổ thụ…thu hút hơn 50.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế năm 2019. Tuy nhiên, do thực tế khách quan cán bộ du lịch VQG Cát Tiên và cộng đồng các xã vùng đệm cần đào tạo, tập huấn các kỹ năng, kiến thức về du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của hoạt động DLST của Vườn. Do đó, các hoạt động đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng các xã vùng đệm VQG Cát Tiên là hoạt động rất cần thiết.

Trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại VQG Cát Tiên” do AfoCo tài trợ, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với VQG Cát Tiên thực hiện hoạt động đánh giá về nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực du lịch cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng các xã vùng đệm VQG Cát Tiên. Dựa trên kết quả đánh giá, CCD sẽ phối hợp với VQG Cát Tiên xây dựng tài liệu, lập kế hoạch tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và cộng đồng xã vùng đệm của Vườn nhằm nâng cao năng lực du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn trải nghiệm thiên nhiên và văn hoá đặc sắc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.