preloader
PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN Ở XÃ YÊN THỊNH, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN
Ngôn ngữ :

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN Ở XÃ YÊN THỊNH, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

Du lịch nông nghiệp – nông thôn là một trong những xu hướng đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Loại hình du lịch này được xem như một trong những công cụ hiệu quả nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng ở các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng có cảnh quan đẹp, giá trị thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Hình 1: Phong cảnh xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch

Nằm trong Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thịnh, từ ngày 3-5/10/2023, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn và xã Yên Thịnh tổ chức khóa tập huấn nâng cao kiến thức về du lịch nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về du lịch nông nghiệp – nông thôn, phát triển nguồn nhân lực du lịch của địa phương và đặc biệt là bồi dưỡng các kiến thức về quản lý, điều hành mô hình du lịch nông nghiệp – nông thôn cho các cán bộ cấp xã.

Hình 2: Khảo sát tiềm năng du lịch nông nghiệp-nông thôn xã Yên Thịnh, Ảnh:CCD

Trong khuôn khổ hợp tác, CCD đã hỗ trợ xây dựng Bộ tài liệu về phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và tổ chức các khóa tập huấn cho người dân và cán bộ xã. Các tài liệu, thông tin từ khóa tập huấn sẽ góp phần phát triển vùng nông thôn về cả kinh tế và văn hóa, góp phần giúp các địa phương thực hiện các hiệu quả các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Hình 2: Các học viên, giảng viên chụp ảnh kỷ niệm
@CCD/2023

CCD tiếp tục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn cũng như các địa phương trên cả nước nhằm hỗ trợ người dân, các cộng đồng định hình và phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn nhưng một phần của  phát triển nông thôn mới, an sinh xã hội, tăng thu nhập và cải thiện các vấn đề môi trường và không gian sống vùng nông thôn. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.