preloader
Tập huấn đánh giá và quy hoạch phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn
Ngôn ngữ :

Tập huấn đánh giá và quy hoạch phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn

Việt Nam có hơn 170 Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên trải rộng trong cả nước. Các khu vực này đều là nơi có giá trị đa dạng sinh học cao, có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và điển hình cho các vùng địa lý khác nhau trong cả nước. Ngoài các giá trị bảo tồn sự đa dạng sinh học, các khu bảo tồn còn có tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái, giúp nâng cao nguồn thu cho khu bảo tồn cũng như các cộng đồng và đối tác liên quan. Hoạt động du lịch sinh thái còn giúp công chúng hiểu và cảm nhận được các giá trị của tự nhiên cũng như hiểu hơn về sự cần thiết của việc bảo vệ, duy trì các giá trị của thiên nhiên, văn hóa, cảnh quan cho các thế hệ sau.

Phát triển các hoạt động du lịch sinh thái được xem như là một định hướng ưu tiên cho các Vườn quốc gia và khu bảo tồn Thiên nhiên ở tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt đông du lịch sinh thái bước đầu được triển khai thành công ở Vườn Quốc gia Bến En và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông với nhiều tiềm năng mở rộng. Dựa trên các thành công đó, tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt “Đề cương nhiệm vụ lập Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Nhằm triển khai thực hiện đề án quan trọng này, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên đã chọn Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và Trung tâm Tư vấn Quy hoạch, Thị trường và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa là hai đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho Khu bảo tồn để triển khai đề án.

Trong khuôn khổ hỗ trợ đó, ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Thành phố Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển đã tổ chức khóa tập huấn “Đánh giá và quy hoạch phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn” cho nhóm cán bộ của Trung tâm Tư vấn Quy hoạch, Thị trường và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên. Tại buổi tập huấn TS. Phạm Hồng Long – chuyên gia du lịch và Chuyên gia Bùi Tiến Dũng từ Trung tâm CCD đã chia sẻ các cách tiếp cận và phương pháp đánh giá điều kiện để phát triển du lịch cũng như các nguyên tắc quy hoạch phát triển du lịch cho các học viên với các liên hệ trực tiếp cho việc đánh giá và xây dựng đề án du lịch sinh thái ở Xuân Liên. Trong buổi tập huấn, các chuyên gia của CCD cũng chia sẻ các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thành công ở các khu bảo tồn và các địa phương khác nhằm giúp các cán bộ tham gia đề án có cách nhìn nhận cụ thể về tiềm năng du lịch sinh thái tại Xuân Liên để xây dựng được một đề án với tính khả thi cao.

Hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật này cũng là một phần nỗ lực của CCD trong việc tăng cường quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên cho các khu bảo tồn ở Việt Nam thông qua thúc đẩy các hình thức chia sẻ lợi ích và xúc tiến các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.

Ảnh 1. TS Phạm Hồng Long, điều phối viên chương trình du lịch của CCD chia sẻ tại buổi tập huấn
Ảnh 2. Cán bộ Khu bảo tồn Xuân Liên tham gia tập huấn
Ảnh 3. Cảnh quan vùng núi của Khu bảo tồn Xuân Liên.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.