preloader
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ CHO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Ngôn ngữ :

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ CHO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Thành phố Điện Biên Phủ được biết đến như là một điểm đến quan trọng nhất về lịch sử và văn hóa của khu vực Tây Bắc, nổi tiếng nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ và các nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc vùng lòng chảo Điện Biên. Với vị thế là trung tâm văn hoá, lịch sử đó, thành phố Điện Biên Phủ có vai trò đầu tầu trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là điểm đến và cầu nối du lịch cho khu vực Tây Bắc.

Nhằm phát huy được các thế mạnh đặc biệt đó, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đang hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Đề án xây dựng sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025. Mục tiêu của đề án là xác định được các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc sắc nhằm tạo sự đột phá trong việc phát triển du lịch cho thành phố và vùng phụ cận và cũng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên nói chung. Với sự thuận lợi về vị trí địa lý, các giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử và hệ thống giao thông đường bộ, đường không mới được nâng cấp thành phố Điện Biên Phủ chắc chắn sẽ là một điểm đến đặc biệt trong thời gian tới đối với Du lịch Việt Nam. 

Trong năm 2022, CCD đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng Đề án Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030, trong đề án nhấn mạnh các thế mạnh về du lịch văn hóa, du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng của tỉnh. Trong hoạt động hỗ trợ các địa phương CCD luôn định hướng và khuyến khích các địa phương trú trọng các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái nhằm khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử và các giá trị thiên nhiên để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hình 1: Cảnh quan vùng hồ Pá Khoang vùng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trọng điểm của thành phố
@CCD/2023
Hình 2: Bản Che Căn, một điểm du lịch công đồng mới của thành phố
@CCD/2023
Hình 3: Tìm hiểu về du lịch cộng đồng ở Bản Khá
@CCD/2023

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.